Privacybeleid

PDF

Aankoop- en gebruiksvoorwaarden

PDF

Aankoopvoorwaarden van de webpagina / app. van Pull&Bear

1. INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze webpagina / app. en de overeenkomst tussen ons en u (hierna te noemen: "de Voorwaarden"). In deze Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen uiteengezet van alle gebruikers (hierna aangeduid met: "u" / "uw") en van Pull&Bear (hierna aangeduid met: "we" / "onze" / "de Verkoper") met betrekking tot de goederen/diensten die worden aangeboden door ons, door middel van deze webpagina / app. of door middel van enige, andere webpagina / app. waarnaar we u doorverwijzen (hierna aangeduid met de verzamelnaam "Pull&Bear diensten"). Voordat u op de knop "BETALING GOEDKEUREN" klikt om de bestelling te plaatsen, vragen wij u om deze Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u deze webpagina / app. gebruikt en een bestelling plaatst, stemt u in en verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met alle Voorwaarden en het Privacybeleid, plaats dan geen bestelling.

Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Lees ze zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst.

Als u vragen heeft over de Voorwaarden of het Privacybeleid, dan kan u naar onze webpagina / app. gaan of contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier op de webpagina / app., ITX NEDERLAND B.V., een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 305, 1012 RM te Amsterdam in Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: nummer 20081830 met Nederlands btw-nummer NL804615627B01.

2. GEBRUIK VAN ONZE WEBPAGINA / APP

Deze Voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze webpagina / app. en ze vervangen alle andere voorwaarden, tenzij de Verkoper uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming geeft. Deze Voorwaarden zijn zowel voor u als voor ons belangrijk, omdat ze een juridisch bindende overeenkomst scheppen tussen ons, en omdat ze uw rechten als gewaardeerde klant en onze rechten als bedrijf beschermen. Door het plaatsen van uw bestelling gaat u ermee akkoord dat u deze Voorwaarden zonder voorbehoud accepteert.

U gaat ermee akkoord dat:

a. U de webpagina / app. alleen mag gebruik om rechtmatige inlichtingen in te winnen of bestellingen te plaatsen.

b. U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zult plaatsen. Als we redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om de bestelling te annuleren en de betreffende overheidsinstanties hierover te informeren.

c.U zich ertoe verbindt ons een correct en geldige-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen, en te erkennen dat we deze gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen in geval dat dit noodzakelijk mocht zijn (zie ons Privacybeleid).

d.Als u ons niet alle, noodzakelijke informatie geeft, we wellicht niet in staat zijn om uw bestelling af te handelen.

Wanneer u een bestelling plaatst via de webpagina / app., garandeert u dat u ten minste achttien jaar oud en wettelijk bekwaam bentom een bindend contract af te sluiten.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICE

De artikelen die op deze webpagina / app. worden aangeboden, welke is/zijn gericht op Nederland, zijn alleen beschikbaar in Nederland.

4. HOE HET CONTRACT TOT STAND KOMT

Om een bestelling te plaatsen, dient u het online winkelproces te volgen en op de knop "BETALING GOEDKEUREN" te klikken. Hierna ontvangt u een e-mail ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen (de "Bestelbevestiging"). Indien het product wordt verzonden zullen wij u na verzending van de Bestelbevestiging, een e-mail sturen waarin we bevestigen dat het product is verzonden (de "Verzendbevestiging").

Het Contract heeft uitsluitend betrekking op de producten waarvan we de bestelling hebben bevestigd in de "Bestelbevestiging".

5. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN & DIENSTEN

Alle bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en in dit opzicht behouden we ons het recht voor om u, in geval van leveringsproblemen of omdat producten niet langer in voorraad zijn, het betaalde bedrag terug te betalen.

U kunt via deze Nederlandse website producten bestellen vanuit een andere EU-lidstaat dan Nederland. De bestelde producten zullen echter slechts worden bezorgd bij een PULL & BEAR-winkel of bezorgadres in Nederland.

6. WEIGERING VAN BESTELLING

We behouden ons het recht voor om te allen tijde welk Product dan ook van deze webpagina / app. te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze webpagina / app. te verwijderen of bewerken. Hoewel we alles in het werk stellen om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoenwaardoor we de verwerking van een bestelling moeten weigeren nadat we u een "Bestelbevestiging" hebben gestuurd. We behouden ons te allen tijde het recht voor om dit geheel naar eigen goeddunken te doen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij wanneer we een product van deze webpagina / app. verwijderen, ongeacht of het is verkocht of niet, webpaginainhoud / app. verwijderen of bewerken of een bestelling annuleren na het versturen van een "Bestelbevestiging".

7. UW HERROEPINGSRECHT.

Als consument mag u een Contract altijd binnen 30 kalenderdagen vanaf de "Bestelbevestiging" ontbinden. In dat geval ontvangt u een volledige terugbetaling van het bedrag dat u voor de producten heeft betaald in overeenstemming met ons Teruggavebeleid (zie artikel 13).

Uw recht op ontbinding van een Contract is alleen van toepassing op producten die in dezelfde staat worden teruggestuurd als u ze heeft ontvangen. U moet ook alle instructies, documenten en verpakkingsmaterialen van de producten terug geven. Elk product dat is gebruikt of beschadigd wordt niet vergoed. U dient dus redelijke zorg te dragen voor het/de product(en) wanneer dit/deze in uw bezit is/zijn.

Volgende Producten kunt u niet terugsturen:

  • CD's/DVD’s waarvan de originele verpakking is verwijderd.

· Ondergoed, of verpakte Producten die niet geschikt zijn om terug te sturen wegens hygiënische redenen en waarvan de verpakking is geopend na aflevering

· Op maat gemaakte Producten

Wij vragen u redelijke zorg te dragen voor de producten in uw bezit zijn en indien mogelijk de originele dozen en verpakkingsmaterialen te bewaren voor eventuele teruggave.

Meer informatie over dit wettelijk recht en de uitoefening daarvan vindt u in Clausule 13 van deze Voorwaarden en worden voorts samengevat op de "Verzendbevestiging". Deze bepaling laat de wettelijke rechten als consument onverlet.

8. LEVERING

Levering

Krachtens de bepalingen van Clausule 5 hierboven, en tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, streven we ernaar om uw bestelling van het/de product(en) dat/die is/zijn vermeld in de "Verzendbevestiging" te voldoen op de leverdatum die is vermeld in de "Verzendbevestiging" of, als er geen geschatte leverdatum is opgegeven, binnen 15 dagen vanaf de datum van de “Verzendbevestiging”.

Eventuele, geldige redenen voor vertraging:

· Op maat maken van producten,

  • Gespecialiseerde artikelen,

· Onvoorziene omstandigheden of

  • Leveringsgebied.

Indien wij om welke reden dan ook de leverdatum niet na kunnen komen, stellen wij u hiervan op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid om door te gaan met de aankoop door een nieuwe leverdatum vast te stellen of door de bestelling te annuleren met volledige terugbetaling van het betaalde bedrag. Houd er in ieder geval rekening mee dat wij niet op zaterdag en zondag leveren.

Met toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt geacht dat de "levering" heeft plaatsgevonden, of wordt geacht dat de goederen zijn “afgeleverd”, op het moment dat u of een door u aangewezen derde partij de producten fysiek in bezit krijgt, hetgeen zal worden aangetoond doordat op het overeengekomen leveringsadres voor ontvangst van de bestelling is getekend.

Afhalen

U kunt er ook voor kiezen om de Product(en) te betalen bij het afhalen van de betreffende Product(en) bij een van onze vestigingen in Nederland. U ontvangt van ons een bericht (“Afhaalbericht”) per per e-mail zodra je Product(en) klaarliggen om afgehaald te worden in de door u aangewezen Pull & Bear vestiging. Indien de Producten niet door u zijn afgehaald binnen 7 kalenderdagen vanaf ontvangst van het Afhaalbericht, zijn wij gerechtigd de bestelling te annuleren.

Om het product af te halen dient u uw ticket / factuur / aankoopbevestiging geprint mee te nemen alsmede een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

9. NIET IN STAAT TOT LEVEREN

Als we na twee pogingen niet in staat zijn om de goederen te leveren, dan proberen we een veilige plaats te vinden om uw pakket achter te laten. We laten een bericht achter met vermelding waar uw pakket is en hoe u de levering af kunt halen. Als u niet op de afgesproken tijd op de leveringslocatie kunt zijn, neem dan contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken voor de levering op een andere dag.

10. RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

Het risico voor de Producten is voor u vanaf het moment van levering.

Het eigendom van de producten gaat alleen over op u wanneer we volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten, of na levering (zoals gedefinieerd in Clausule 8 hierboven), mocht dit later zijn.

11. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten is de prijs die op onze webpagina / app. staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze webpagina / app. accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de bestelde producten dan informeren we u zo snel mogelijk en geven u de optie om de bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen gedurende 2 weken, dan wordt de bestelling behandeld als geannuleerd en als u al hebt betaald voor het/de product(en) dan ontvangt u een volledige terugbetaling.

We zijn niet verplicht om het/de product(en) aan u te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs (zelfs niet als we u al een "Bestelbevestiging" hebben gestuurd) als het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs fout is en dat u dit redelijkerwijs had kunnen weten.

De prijzen op onze webpagina / app. zijn inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden toegevoegd aan het totaal verschuldigde bedrag zoals uiteengezet in ons Overzicht verzendkosten.

De prijzen kunnen te allen tijde veranderen maar eventuele veranderingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor al een "Bestelbevestiging" is verstuurd.

Zodra u klaar bent met winkelen, worden alle items die u wilt kopen toegevoegd aan "UW WINKELMANDJE" en de volgende stap is het doorlopen van het afrekenproces en de betaling. Hiertoe handelt u als volgt:

1.Klik op de knop "UW WINKELMANDJE" bovenaan de pagina.

2.Klik op de knop “AANKOOP BEKIJKEN”.

3.Klik op de knop “AANKOOP VERWERKEN”.

4.Vul uw contactgegevens in of controleer ze, evenals de gegevens van uw bestelling, het afleveradres en het facturatieadres.

5.Voer uw kaartgegevens in.

6.Klik op "BETALING GOEDKEUREN”.

U kunt betalen met Visa, Mastercard, American Express, Affinity Card, IDEAL, PayPal, of een geldige cadeaukaart. U krijgt ook de mogelijkheid om te betalen bij ontvangst. In dat geval kunt u betalen op de manieren die mogelijk zijn in de winkel. Het is ook mogelijk om na ontvangst van het product te betalen met behulp van Klarna. Om het risico op niet-geautoriseerde toegang te minimaliseren, worden de gegevens van uw kaart gecodeerd. Op het moment dat we uw bestelling ontvangen, voeren we een pre-autorisatie uit op uw creditcard om vast te stellen of er voldoende middelen zijn om de transactie te voltooien. Het bedrag wordt van uw kaart afgeschreven op het moment dat uw bestelling het magazijn verlaat. U kunt er ook voor kiezen om de Product(en) te betalen bij het afhalen van de betreffende Product(en) bij een van onze vestigingen in Nederland. Er zal dan contant kunnen worden betaald en ook met een van de voormelde betaalmethodes.

Indien u betaalt via Paypal wordt het bedrag afgeschreven op het moment dat wij u de bestelling bevestigen.

Door te klikken op "BETALING GOEDKEUREN" bevestigt u dat de creditkaart van u is.

We gebruiken “AKAMAI” om te garanderen dat de betaling veilig plaatsvindt.

Creditcards worden onderworpen aan geldigheidscontroles en toestemming van de verstrekker van uw creditcard. Als we de gewenste toestemming niet ontvangen, dan zijn we niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering en zijn we niet in staat om een Contract met u aan te gaan.

Bestellen via elektronische apparaten in de winkel en betalen voor die aankopen

Als u uw bestelling plaatst via een van de elektronische apparaten die beschikbaar zijn in de Pull & Bear winkels in Nederland dan moet u de aangegeven stappen volgen en de gevraagde informatie in elke stap invullen en verifiëren. Tijdens het aankoopproces, vóór betaling, kunt u de details van uw bestelling wijzigen. U moet uw betaalmethode kiezen en aangeven of u een cadeaubon nodig hebt (als deze beschikbaar is) voordat u uw bestelling plaatst. Houd er rekening mee dat er een definitieve juridische bindende bestelling wordt geplaatst op het moment dat u op de relevante knop "Betaling autoriseren" op het scherm van het apparaat drukt. U moet dan betalen voor uw bestelling zodra deze is geplaatst.

Betaling kan worden gedaan met Visa, Mastercard of American Express kaart, en de bovenstaande bepalingen met betrekking tot validatiecontroles en autorisatie van uw kaart zijn van toepassing. U kunt ook de mogelijkheid krijgen om uw bestelling aan de kassa te betalen en in welk geval uw betaling kan worden gedaan met een van de betaalmiddelen die in die winkels beschikbaar zijn.

Let op: als u uw bestelling plaatst via een elektronisch apparaat, maar de bestelling wilt annuleren, moet u de bestelling betalen en wachten tot de artikelen zijn afgeleverd, voordat u ze kunt retourneren met in achtneming van het retourbeleid zoals in deze voorwaarden beschreven.

Inning van betaling (voor ITX Nederland BV)

Fashion Retail S.A., statutair gevestigd op Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, La Coruña (Spanje), geregistreerd in het register van A Coruña, vol. 3425, page 49, C-47731, 1st entry, met fiscaal nummer A-70301981, zal alle betalingen in ontvangst nemen en (retour)betalingen verrichten namens ITX Nederland B.V. met betrekking tot alle betalingen die via haar online platform plaatsvindt. Fashion Retail S.A. behoort, net zoals Pull & Bear Nederland B.V., ook tot de Inditex Groep.

12. BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE

Volgens de geldende bepalingen zijn alle aankopen die plaatsvinden op de webpagina / app. onderworpen aan BTW.

In dit opzicht en volgens hoofdstuk I van titel V van de Richtlijn van de Raad 2006/112, van 28 november 2006, betreffende het gemeenschappelijke stelsel van BTW dient de leveringsplaats zich te bevinden in de lidstaat van het adres waar de items dienen te worden geleverd en dient de BTW tegen het percentage te worden berekend dat van kracht is in de betreffende lidstaat waar de items dienen te worden geleverd volgens de geplaatste bestelling(en).

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen in elk rechtsgebied kan de regel over de "verlegging van de heffing" (artikel 194 van richtlijn 2006/112) van toepassing zijn op goederen die in bepaalde lidstaten van de Europese Unie worden geleverd als de klant voor BTW-doeleinden een belastbaar persoon is of dient te zijn. Als dit het geval is, dan wordt er door ons geen BTW in rekening gebracht, mits de ontvanger bevestigt dat de BTW over de geleverde items voor rekening wordt genomen van de klant volgens de procedure voor verlegging van de heffing.

13. RUILEN/TERUGGAVEBELEID

13.1 Het wettelijke herroepingsrecht

Als consument hebt u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit hebt gekregen. Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste product in bezit hebt gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, per post aan ITX NEDERLAND B.V. op het adres Nieuwezijds Voorburgwal 305, 1012 RM Amsterdam (Nederland), op telefoonnummer 0800 023 4304, door een e-mail te sturen naar contact.nl@pullandbear.com of door ons contactformulier te gebruiken. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze Voorwaarden is bijgevoegd, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

13.2 Gevolgen van herroeping

Als u de Overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de Overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. In ieder geval zullen u voor dergelijke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen we de terugbetaling weigeren tot we de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u een bewijs levert dat u de producten hebt teruggestuurd, naargelang wat zich het eerst voordoet.

U moet de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft bracht van de herroeping van de Overeenkomst naar ons terugsturen ITX NEDERLAND B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 305, 1012 RM, Amsterdam, Nederland, afgeven bij een door ons aangewezen afgiftepunt of aan ons overhandigen in eender welke PULL&BEAR winkels in Nederland. Om de termijn te respecteren, dient u de producten voor afloop van de termijn van 14 dagen te verzenden.

U draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten, tenzij u de goederen in een PULL&BEAR winkel in Nederland of bij een door ons aangewezen afgiftepunt overhandigt.

U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de producten als die aan een onnodige omgang met de producten kan worden toegeschreven, met het oog op de toetsing van de aard, eigenschappen en werking van de producten.

13.3 Contractueel herroepingsrecht

In aanvulling op het wettelijk erkende consumenten- en gebruikersrecht op annulering zoals vermeld in Clausule 13.1 hierboven, verlenen we u een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst om de producten te retourneren (met uitzondering van de producten die vermeld worden in Clausule 13.4 hieronder, waarvoor het wettelijke recht op annulering is uitgesloten). Indien u de producten binnen de contractuele termijn van het herroepingsrecht retourneert, maar nadat de wettelijke termijn van 14 dagen na de leverdatum is verstreken, krijgt u alleen het voor deze producten betaalde bedrag exclusief verzendkosten gerestitueerd. U bent verantwoordelijk voor de directe kosten voor de retourzending van het product, tenzij u de goederen in een PULL&BEAR winkel in Nederland overhandigt of bij een door ons aangewezen afgiftepunt overhandigt.

U mag uw contractueel herroepingsrecht uitoefenen in overeenstemming met hetgeen bepaald in Clausule 13.1 hierboven, echter moet u ons informeren over uw intentie de Overeenkomst te herroepen. U zult met hetzelfde betaalmiddel worden terugbetaald voor zover technisch mogelijk.

13.4 Algemeen Teruggavebeleid

Als u het Contract binnen de hierboven in Clausule 7 gespecificeerde periode wilt ontbinden, ongeacht de wijze waarop de Producten zijn aangeschaft (waaronder maar niet beperkt tot online aankopen, online aankopen via apparatuur in de Pull&Bear winkels of aankopen in de Pull & Bear winkels) dan kan u uw aankoop aan ons retourneren in een van de Pull&Bear winkels of op een aangewezen afgiftepunt. De producten die online zijn besteld, maar pas zijn betaald na te zijn opgehaald in de winkel kunnen alleen naar Pull & Bear winkels worden geretourneed. U dient het product in hetzelfde pakket te verzenden als waarin u het heeft ontvangen volgens de aanwijzingen in het gedeelte “TERUGGAVEN” op onze webpagina / app. Neem contact met ons op via het "Teruggaveformulier". Geen van deze opties brengt enige extra kosten voor u met zich mee. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het product naar ons wanneer u niet in staat bent om dit te doen door middel van één van de twee aangeboden gratis opties. Als u de goederen naar ons retourneert op onze kosten, zijn we gerechtigd om de directe kosten die we hierdoor maken op u te verhalen. In geval van twijfel kunt u contact met ons opnemen door middel van ons webformulier / app. of door te bellen naar 0800 023 4304.

Als Pull&Bear een winkel heeft in het land waar uw product is geleverd, dan kan u het persoonlijk terug geven in de winkel. U dient het product te overhandigen samen met het volledig ingevulde retourformulier (hierna te noemen: het Formulier) dat u bij de levering heeft ontvangen.

Houd er rekening mee dat met betrekking tot bestellingen die via een elektronisch apparaat in een Pull & Bear winkel in Nederland zijn gedaan en die zijn betaald aan de kassa van die winkel, kunnen de retouren alleen in Pull & Bear winkels in Nederland plaatsvinden en niet via een andere methode. Ook kunnen retouren voor bestellingen die bij ontvangst zijn betaald in de winkel alleen in Pull & Bear winkels in Nederland.

Mocht dit onmogelijk zijn, dan dient u contact met ons op te nemen op telefoonnummer 0800 023 4304 om een afspraak te maken waar u het kunt afleveren. In beide gevallen dient u het te retourneren product aan te bieden samen met het volledig ingevulde formulier dat u bij levering heeft ontvangen.

Wij vragen u om alle originele dozen, instructies/documenten en verpakkingsmaterialen te gebruiken voor of in te sluiten bij het terug te geven product.

Nadat we het product hebben gecontroleerd, laten we u weten of u al dan niet recht hebt op terugbetaling. We zullen uw terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen 14 kalenderdagen nadat wij de kennisgeving van annulering/ontbinding hebben ontvangen. We zullen het geld dat we van u hebben ontvangen volgens dezelfde methode terugbetalen als u de betaling heeft gedaan.

Producten die niet in dezelfde staat verkeren als de staat van levering of die zijn gebruikt en niet alleen geopend worden niet omgeruild of vergoed.

Ruilen mag alleen als het gaat om hetzelfde product, met een andere maat of kleur.

13.6 Retour van defecte producten

Wanneer u van mening bent dat het product op moment van levering niet beantwoordt aan het Contract, dan dient u direct contact met ons op te nemen via ons webformulier / app. onder vermelding van de gegevens van het product en de beschadiging. U kunt ook contact met ons opnemen per telefoon op het nummer 0800 023 4304 waarna u instructies van ons ontvangt.

U kunt het product aan ons terug geven in elke Pull&Bear winkel in uw land of door het af te leveren op een aangewezen afgiftepunt.

Na ontvangst van het teruggegeven product zullen we het volledig onderzoeken en u binnen een redelijke tijdsperiode via e-mail in kennis stellen van uw recht op vervanging of terugbetaling. We streven ernaar om de terugbetaling of vervanging zo snel mogelijk te verwerken, in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na onze bevestiging aan u per e-mail. Als er een defect bestaat, dan worden defecte producten volledig terugbetaald, inclusief terugbetaling van de leveringskosten en alle kosten die u redelijkerwijs hebt gemaakt om het item terug te geven. We zullen het geld altijd terugbetalen volgens de methode die u heeft gebruikt om de betaling te verrichten.

Deze bepalingen laten uw wettelijke rechten onder de geldende voorschriften onverlet.

14. AANSPRAKELIJKHEID EN DISCLAIMERS

Onze aansprakelijkheid in verband met enig product dat via onze webpagina / app. is aangeschaft is beperkt tot de aankoopprijs van dat product.

Niets in deze Voorwaarden vormt een uitsluiting of begrenzing op welke manier dan ook van onze aansprakelijkheid:

a.Voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid;

b.Voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken

c. Voor enige kwestie waarvoor het illegaal of onwettig voor ons zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te begrenzen, of een poging hiertoe te ondernemen.

Behoudens het gestelde in de voorgaande paragraaf en voor zover wettelijk toegestaan en tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor indirecte verliezen/schade die zijn/is ontstaan als gevolg van de hoofdschade of beschadiging hoe dan ontstaan en veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, waaronder, maar niet beperkt tot, voor enig:

i.verlies van inkomen of inkomsten;

ii.verlies van omzet;

iii.verlies van winsten of contracten;

iv.verlies van verwachte besparingen;

v.verlies van gegevens en

vi.verspilling van beheer- of kantoortijd.

Vanwege het open karakter van deze webpagina / app. en de mogelijkheid van fouten in de opslag en transmissie van digitale informatie geven we geen garantie voor de nauwkeurigheid en veiligheid van informatie die is verzonden naar of verkregen via deze webpagina / app., tenzij uitdrukkelijk anders gesteld op deze webpagina / app.

Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op deze webpagina / app. zijn vermeld, worden "als zodanig" geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties of garanties anderszins.

Voor zover wettelijk toelaatbaar, maar zonder iets uit te sluiten dat volgens de wet in geval van consumenten niet mag worden uitgesloten, wijzen we alle andere garanties van welke aard dan ook af.

De bepalingen van dit artikel laten uw wettelijke rechten als consument of uw rechten op annulering van het Contract onverlet.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en stemt ermee in dat elk auteursrecht, alle (handels)merken en alle andere intellectuele eigendomsrechten ter zake elk materiaal of de inhoud (als onderdeel) van de webpagina / app. te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen van ons of onze licentiegevers. Dit staat niet in de weg dat u deze webpagina / app. wel kan gebruiken om de informatie over uw bestelling of Contactgegevens te kopiëren.

16. SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

De toepasselijke regelgeving vereist dat bepaalde informatie of communicatie die we naar u sturen schriftelijk moet zijn. Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvindt. We zullen contact met u opnemen per e-mail of u informatie verstrekken door mededelingen op onze webpagina / app. te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische communicatiemiddelen en erkent u dat alle contracten, mededelingen, informatie en andere communicatie die we u op elektronische wijze doen toekomen voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te zijn. Deze bepalingen laten uw wettelijke rechten onverlet.

17. MEDEDELINGEN

Alle mededelingen die u ons doet, dienen bij voorkeur via ons webformulier / app. plaats te vinden. Volgens en als gespecificeerd in artikel 16 hierboven, kunnen we mededelingen naar u versturen via het e-mailadres of postadres dat u ons geeft wanneer u een bestelling plaatst.

Mededelingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht onmiddellijk nadat ze op onze webpagina / app. zijn geplaatst, 24 uur na verzending van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om te bewijzen dat een kennisgeving is gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in geval van een e-mail, een dergelijke e-mail is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het Contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en voor onze respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

U bent niet bevoegd een Contract, of één van uw rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, over te dragen, te cederen, met beperkte rechten tebezwaren of anderszins over te dragen.

Wij zijn bevoegd een Contract, of onze rechten of plichten die eruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het Contract over te dragen, te cederen, te bezwaren, uit te besteden, al dan niet via onderaanneming, of anderszins over te dragen. Om twijfel te voorkomen, vermelden we hier dat een dergelijke overdracht, cessie, bezwaring, uitbesteding of andere overdracht uw wettelijke rechten als consument onverlet laten of een expliciete of impliciete garantie die door ons aan u kan zijn gegeven onverlet laat.

19. OVERMACHT

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract als dit is veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te wijten zijn aan onze schuld (“Overmachtsituatie”).

Een Overmachtsituatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die of dat redelijkerwijs buiten onze controle ligt en bestaat in het bijzonder (zonder beperking) uit het volgende:

a. Stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties.

b. Binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog.

c. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil.

d. Onmogelijkheid van het gebruik van transport per trein, boot, vliegtuig, wegvoertuig of andere openbare of particuliere transportmiddelen.

e. Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

f. Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege.

g. Een staking, fout of ongeluk bij een transportbedrijf, postbedrijf of een ander relevant bedrijf.

Onze prestaties uit hoofde van een Contract worden opgeschort voor de periode dat de Overmachtsituatie aanhoudt en voor de duur van deze periode zijn wij gerechtigd de tijd voor het leveren van de prestaties te verlengen. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de Overmachtsituatie te beëindigen of een oplossing te vinden om onze verplichtingen volgens het Contract uit te voeren ondanks de Overmachtsituatie.

20. AFSTAND VAN RECHT

Als we er op enig moment tijdens de looptijd van een Contract niet in slagen om volledige nakoming te eisen van uw verplichtingen uit hoofde van het Contract of van deze Algemene Voorwaarden, of als we er niet in slagen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen waartoe we volgens het Contract zijn gerechtigd, dan vormt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en bent u niet ontheven van uw verplichtingen tot nakoming.

Afstand door ons van het eisen van nakoming impliceert geen afstand van een later verzuim.

Afstand door ons van deze Voorwaarden is niet geldig, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het gaat om een dergelijke afstand en dat deze schriftelijk aan u kenbaar is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen in het artikel hierboven over Mededelingen.

21. CONVERSIE

Als een van deze Voorwaarden of een van de bepalingen van een Contract door een bevoegde instantie in enige mate ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar is verklaard, dan zal een dergelijke voorwaarde of bepaling voor die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden en bepalingen, die geldig blijven zover bij wet is toegestaan.

22. HELE OVEREENKOMST

Deze Voorwaarden en elk document waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze Voorwaarden belichamen de hele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract en vervangen enige voorafgaande overeenkomst, afspraak of regeling tussen u en ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

Door dit Contract af te sluiten erkennen zowel u als wij dat u noch wij een beroep hebben gedaan op enige verklaring, garantie of belofte die door de andere partij is gegeven of die kan worden geïmpliceerd uit iets wat is gezegd of opgeschreven tijdens onderhandelingen tussen u en ons voorafgaande aan een dergelijk Contract, behalve als dit uitdrukkelijk is vermeld in deze Voorwaarden.

U noch wij zullen een rechtsmiddel gebruiken met betrekking tot een onware verklaring die voorafgaande aan de datum van een Contract is geuit door de andere partij, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is geuit) en het enige rechtsmiddel van de andere partij zal voor contractbreuk zijn, zoals voorzien in deze Voorwaarden.

23. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE VERANDEREN

We hebben het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen.

U bent gebonden aan het beleid en de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een verandering van dit beleid, deze Voorwaarden of de Privacy Statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.

24. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van deze website / app. en de contracten voor de aankoop van producten via de Pull & Bear website / app.

Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik van de Pull & Bear website / app. of deze contracten zullen worden onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Amsterdam.

Als u een contract afsluit als consument, dan laat het bepaalde in dit artikel uw wettelijke rechten als zodanig onverlet.

25. FEEDBACK

Uw commentaar en feedback zijn welkom. Al uw feedback en opmerkingen kunt u naar ons opsturen via ons webformulier / app.

Indien u als koper van oordeel bent dat uw rechten geschonden werden, dan kunt u ons uw klachten overmaken via het e-mailadres contact@pullandbear.com om een buitengerechtelijke schikking na te streven. Indien de aankoop in dat verband werd gedaan via onze website, informeren wij u hierbij in overeenstemming met EU-Verordening Nr. 524/2013 dat u het recht heeft om een regeling van een consumentengeschil buitengerechtelijk met ons na te streven via het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie toegankelijk via het internetadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/

HERROEPINGS FORMULIER

Indien u de overeenkomst met ITX Nederland B.V., handelend onder handelsnaam Pull & Bear, wenst te herroepen, kunt u dit formulier invullen met uw gegevens en ons het doen toekomen op één van de volgende manieren.

1. Per gewone post. Vul de gevraagde gegevens in en verstuur het voorzien van een handtekening naar het volgende adres:

ITX Nederland B.V.

Nieuwezijds Voorburgwal 305

1012RM Amsterdam

Nederland

2. Of per e-mail aan: contact@pullandbear.com

Middels dit formulier informeer ik jullie dat ik de verkoopovereenkomst, met de volgende gegevens (de * velden zijn verplicht) wens te herroepen,

Bestelnummer*:

Voor en achternaam van de klant*:

Adres van de klant:

Email adres*:

Contact telefoonnummer:

Handtekening van de klant (alleen noodzakelijk wanneer dit formulier per post wordt verstuurd):

Datum: