ENTORNO DE PRUEBA / TEST ENVIRONMENT

Privaatsuspoliitika

PDF

Ostutingimused

PDF

OSTU JA KASUTAMISE TINGIMUSED

1. SISSEJUHATUS

Käesolev dokument (koos siin mainitud dokumentidega) kehtestab veebilehe www.pullandbear.com kasutamise korra ja sellelt lehelt ostude sooritamise tingimused (siin ja edaspidi nimetatud kui "Tingimused").

Enne veebilehe kasutamist soovitame Teil kindlasti tähelepanelikult läbi lugeda Tingimused, Küpsiste Poliitika ja Privaatsuspoliitika, mis on kättesaadavad sellel veebilehel (siin ja edaspidi ühtselt “Andmekaitsepoliitika”). Kui Te kasutate seda veebilehte ja teete sellel tellimuse, siis olete teadlik, et seote end nende Tingimustega ja Andmekaitsepoliitikaga. Seega, kui Te ei nõustu kõikide Tingimuste ja Andmekaitsepoliitikaga, siis Te ei tohiks seda veebilehte kasutada.

Tingimusi võidakse muuta. Teie kohus on neid korrapäraselt üle lugeda, kuna rakenduvad need Tingimused, mis on kehtivad vastava Lepingu (nagu seda edaspidi on selgitatud) vormistamise ajal või veebilehe kasutamise ajal.

Kui Teil on Tingimuste või Andmekaitsepoliitika kohta küsimusi, siis Te võite meiega ühendust võtta meie veebilehel leiduva kontaktivormi kaudu.

Meievahelist ostu sooritamise lepingut (siin ja edaspidi “Leping”) võib täita Teie omal valikul mistahes keeles, milles on veebilehel avaldatud Tingimused.

2. MEIE ANDMED

Toodete müük läbi selle veebilehe toimub kaubanime all PULL&BEAR, mida teostab Eesti ettevõte OÜ APRANGA PB TRADE, mis on registreeritud aadressil Pärnu mnt 10/Väike- Karja 12, Tallinn, Eesti ja on registreeritud Eesti Vabariigi Äriregistris registrikoodiga 11530250 , käibemaksukohustuslase numbriga EE101251813, e-posti aadressiga contact@pullandbear.com.

3. TEIE ANDMED JA VEEBILEHE KÜLASTAMINE

Teie isiklike andmetega seotud informatsiooni, mida Te meile avaldate, töödeldakse vastavuses Andmekaitsepoliitikaga. Veebilehte kasutades nõustute informatsiooni ja andmete töötlemisega ja Te kinnitate, et kõik informatsioon ja andmed, mida Te esitate, on tõesed ja vastavad tegelikkusele.

4. VEEBILEHE KASUTAMINE

Kui Te kasutate seda veebilehte ja teete selle kaudu tellimuse, siis nõustute:

i. Kasutama seda veebilehte ainult õiguspärasteks päringuteks ja tellimusteks.

ii. Mitte tegema vale- või võltstellimust, Juhul kui selline tellimus on mõistliku hinnangu alusel tuvastatud, on meil volitus see tühistada ja informeerida asjakohaseid asutusi.

iii. Avaldama meile oma e-posti aadressi, postiaadressi ja/või muid kontaktandmeid ausalt ja täpselt. Samuti nõustute, et me võime kasutada seda informatsiooni Teiega vajadusel ühenduse võtmiseks (vt Privaatsuspoliitikat).

Kui Te ei avalda meile kogu vajaminevat informatsiooni, ei saa Te oma tellimust teha.

Kui Te teete sellel veebilehel tellimuse, siis Te kinnitate, et olete üle 18 aasta vana ja seaduslikult teovõimeline sõlmima lepinguid.

5. TEENUSE KÄTTESAADAVUS

Sellel veebilehel pakutavaid müügiartikleid toimetatakse kätte ainult Eesti piires.

6. KUIDAS ESITADA TELLIMUST

Tellimuse vormistamiseks peate järgima veebis ostmise korda ja klõpsama valikul "Lubada makse". Peale seda saate meili, mis kinnitab, et tellimus on töötlusse jõudnud ("Tellimuse kinnitus"). Teid teavitatakse meili teel, kui tellimus on teele saadetud ("Kohaletoimetamise kinnitus").

7. TEHNILISED VAHENDID VIGADE PARANDAMISEKS

Kui avastate vea oma isiklike andmete esitamisel selle veebilehe kasutajakonto loomisel, siis neid on võimalik muuta "Minu konto" alt. Igal juhul võite parandada vigu esitatud isiklikes andmetes ostu sooritamise jooksul, kirjutades meiliaadressil contact@pullandbear.com, samuti kasutada õigust oma andmeid kustutada nagu on sätestatud Privaatsuspoliitikas, võttes meiega ühendust meiliaadressil contact@pullandbear.com.

See veebileht kuvab kinnitusdialooge mitmes ostu sooritamise etapis, mis ei luba ostu töödelda, kui andmed nendes osades ei ole esitatud õigesti. Veebileht näitab ka üksikasjalikult kõiki esemeid, mille olete ostuprotsessi jooksul ostukorvi lisanud sellisel viisil, et Te saate oma tellimust enne maksmist muuta. Kui avastate vea oma tellimuses peale makse sooritamist, siis vea kõrvaldamiseks peate võtma koheselt ühendust klienditeenindusega eelpool nimetatud meililaadressil.

8. TOODETESAADAVUS

Kõik tellimused sõltuvad toodete saadavusest ühtmoodi. Samade põhimõtete kohaselt, kui esineb raskusi toodete tarnimisega või kui toode puudub laos, siis meil on õigus Teid teavitada sarnastest või kõrgema kvaliteedi ja väärtusega asendustoodetest, mida Te võite tellida. Kui Te ei soovi asendustooteid tellida, siis tagastame Teile kogu makstud summa.

9. TELLIMUSE TÖÖTLUSESSE VÕTMISE TAGASILÜKKAMINE

Me jätame endale õiguse eemaldada sellelt veebilehelt ükskõik millise toote mis tahes ajal või muuta sellel mis tahes materjali või sisu. Kuigi me teeme omalt poolt kõik, et kõiki tellimusi vastu võtta, võib esineda erakordseid asjaolusid, mis sunnivad meid tellimuse töötlemisest loobuma peale kinnitusmeili saatmist, ning me jätame endale selle õiguse igal ajahetkel.

Me ei vastuta Teie ega kolmandate osapoolte ees toodete eemaldamise pärast sellelt veebilehelt või tellimuse mitte töötlusesse võtmise eest pärast tellimuse kinnitusmeili saatmist.

10. KÄTTETOIMETAMINE

Vaatamata eelpool väljatoodud punktis 8 toodete kättesaadavuse ja eriolukordade kohta, püüame teele saata tellimuse, mis sisaldab igas kohaletoimetamise kinnituses märgitud tooteid enne vastavas kinnituses toodud tähtaega või kui kättetoimetamise kuupäev ei ole määratud, siis äramärgitud eeldatava ajavahemiku sees, vastavalt kättetoimetamise viisile ja igal juhul maksimaalselt 30 päeva jooksul alates tellimuse kinnituse kuupäevast.

Siiski võib ette tulla hilinemisi, mille põhjuseks võib olla toodete kohandamine, ettearvamatute asjaolude toimumine või kättetoimetamise piirkond.

Kui mingil põhjusel me ei saa kättetoimetamise kuupäevast kinni pidada, anname Teile sellest teada ja Teil on võimalus ostu jätkata nii, et sellele määratakse uus kättetoimetamise aeg või tühistada tellimus ja Teile makstakse tagasi kogu tasutud summa. Pidage silmas, et mitte ühelgi juhul ei toimeta me saadetisi koju laupäeviti, pühapäeviti ega riigipühadel.

Nende Tingimuste järgi loetakse "kättetoimetamine" toimunuks või tellimus „kättetoimetatuks" kohe, kui Teie või Teie määratud kolmas osapool võtab kauba oma valdusesse. Selle tõestuseks on tellimuse kättesaamiskviitungi allkirjastamine kokkulepitud kättetoimetamise aadressil.

11. KÄTTETOIMETAMISE EBAÕNNESTUMINE

Kui meil on võimatu Teile tellimust kätte toimetada, püüame leida turvalise paiga, kuhu see jätta. Kui meil ei õnnestu leida turvalist paika, siis saadetakse Teie tellimus tagasi lattu. Me jätame Teile teate, kus Teie tellimus asub ning mida edasi teha, et see uuesti Teile kätte toimetataks. Kui Te ei saa olla kättetoimetamise asukohas kokkulepitud ajal, siis võtke palun meiega ühendust, et korraldada kättetoimetamine mõnel teisel päeval.

Kui peale 30 päeva alates tellimuse kuupäevast on Teie tellimus kättetoimetamiseks saadaval, aga tellimust ei saa meist mitteolenevatel põhjusel Teile kätte toimetada, võtame seda kui Lepingu tühistamist Teie poolt ja see loetakse lõpetatuks. Lepingu lõpetamise tulemusena tagastame kõik Teie poolt laekunud maksed, kaasa arvatud kättetoimetamise tasu (välja arvatud muud lisakulud, mis kaasnevad Teie poolt valitud kättetoimetamise viisiga, kui see on kallim meie odavaimast pakutavast kättetoimetamise viisist) ilma igasuguse põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mida me peame Lepingu lõpetamise kuupäevaks.

Palume, et Te peaksite meeles, et lepingu lõpetamisega kaasnev transport võib tekitada lisakulu, mida on meil õigus jätta Teie kanda.

12. TOODETE RISKI JA OMANDI ÜLEANDMINE

Tootega kaasnevad riskid on Teie vastutus alates kättetoimetamise hetkest, mida on selgitatud ülaltoodud punktis 10.

Te olete toote omanik alates hetkest, kui kõik tellimusega seotud summad on täies ulatuses laekunud, kaasa arvatud kättetoimetamiskulud, või kättetoimetamise hetkest alates (nagu on selgitatud punktis 10), kui see peaks toimuma hiljem.

13. HIND JA MAKSMINE

Toodete hinnad on alati need, mis on märgitud meie veebilehel, välja arvatud ilmselge vea korral. Kuigi me teeme kõik veebilehel näidatud hindade õigsuse tagamiseks, võib ette tulla vigu. Kui me avastame vea toote hinnas, mille Te olete tellinud, siis me teavitame Teid sellest esimesel võimalusel ja pakume Teile võimalust oma tellimus õige hinnaga uuesti kinnitada või see tühistada. Kui me ei saa Teiega ühendust, siis tellimus loetakse tühistatuks ja kogu makstud summa tagastatakse Teile täielikult.

Me ei ole kohustatud pakkuma Teile ühtegi toodet ebaõige madalama hinnaga (isegi mitte siis, kui me oleme saatnud kohaletoimetamise kinnituse), kui viga hinnas on ilmselge ja eksimatult arusaadav ja mis on põhjendatult äratuntav kui ebaõige hind.

Hinnad veebilehel sisaldavad käibemaksu, kuid mitte kättetoimetamiskulu, mis lisatakse lõpphinnale nagu on selgitatud meie Ostujuhises - Kättetoimetamiskulude osas.

Hinnad võivad igal ajal muutuda. Välja arvatud eelpool sätestatud juhul, ei mõjuta muudatused tellimusi, millele kohta oleme juba saatnud tellimuse kinnitusmeili.

Kui Te olete valinud välja kaubad, mida soovite osta, siis need lisatakse Teie ostukorvi ja järgmine samm on vormistada tellimus ja teha makse. Selleks peate läbima ostuprotsessi etapid, täites või kinnitades kogu informatsiooni, mida igas etapis nõutakse. Peale selle saate kogu ostuprotsessi jooksul, aga enne maksmist, oma tellimuse andmeid muuta.Ostmisprotsessi üksikasjaliku kirjelduse leiate Ostujuhises.Kui Te olete registreeritud kasutaja, on kõik Teie eelnevad tellimused salvestatud "Minu konto" all.

Maksmise viisina võite kasutada Visa, Mastercardi, American Expressi kaarte ja PayPal’i. Volitamata juurdepääsu võimaluse vähendamiseks Teie krediitkaardi andmed krüpteeritakse.Kui me oleme saanud Teie tellimuse, siis me kontrollime, kas Teie kaardil on piisavalt vahendeid ülekande tegemiseks.Kaardilt võetakse tasu maha siis, kui Teie tellimus väljastatakse meie laost.

Kui Teie maksmisviis on PayPal, siis võetakse tasu maha hetkel, kui Teie tellimuse kinnitame.

Kui Te klõpsate valikul "Lubada makse", siis sellega Te kinnitate, et krediitkaart kuulub Teile.

Krediitkaarte kontrollitakse ja kinnitatakse kaardi väljastanud asutuse poolt, kuid kui asutus ei kinnita makset, siis me ei ole vastutavad ühegi hilinemise või kättetoimetamise ebaõnnestumise eest ning me ei saa Teiega lepingut sõlmida.

14. KAUPADE OSTMINE KÜLALISENA

Kaupade ostmine veebilehe külalisena on samuti võimalik.Seda tüüpi ostu korral nõutakse ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud Teie tellimuse töötlemiseks.Ostuprotsessi lõpetamisel pakutakse Teile võimalust ennast kasutajana registreerida või jätkata kui registreerimata külaline.

15. KÄIBEMAKS JA ARVETE ESITAMINE

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja määrustele, sisaldavad kõik ostud, mis on tehtud läbi veebilehe, käibemaksu (KM).

Sellega seoses ja lähtuvalt Nõukogu 28. novembri 2006. a ühtse käibemaksusüsteemi direktiivist 2006/112/EÜ ja selle V jaotise I peatükist, on tarnimise koht liikmesriik, mille aadressile esemed kätte toimetatakse ning kohaldatakse selle liikmesriigi käibemaksumäära, kuhu esemeid vastavalt tehtud tellimustele tarnitakse.

Vastavalt kohaldatavatele reeglitele ja määrustele igas kohtualluvuses, võidakse kohaldada "pöördmaksustamise" reeglit (direktiivi 2006/112 artikkel 194) kaupadele, mida tarnitakse teatud Euroopa Liidu liikmesriikides, kui klient on või peab olema käibemaksukohustuslane. Sellisel juhul ei kohalda me käibemaksu, kui meil on kinnitus selle kohta, et tarnitavatelt kaupadelt kohaldatakse kliendile "pöördmaksustamist".

Te lubate meil selgesõnaliselt esitada arve elektroonilisel kujul. Kui aga peaksite soovima arve paberkandjal koopiat, võite meile sellest igal ajal teada anda. Sellisel juhul me väljastame ja saadame Teile arve paberkandjal.

16. TAGASTAMISPOLIITIKA

16.1 Seaduslik taganemisõigus

Taganemisõigus

Kui Te sõlmite lepingu tarbijana, siis Teil on õigus Lepingust taganeda 14 päeva jooksul ühegi põhjenduseta.

Taganemisõiguse periood aegub 14 päeva möödudes, alates päevast, kui Teie või kolmas Teie poolt määratud osapool, kes ei ole kuller, võtab kaubad oma valdusesse või mitme eraldi kättetoimetatava kauba korraga tellimise puhul, 14 päeva möödudes, alates päevast, kui Teie või kolmas Teie poolt määratud osapool, kes ei ole kuller, võtab viimase kauba oma valdusesse.

Kui Te soovite kasutada taganemisõigust, siis Te võite teavitada ettevõtet OÜ APRANGA PB TRADE, mis tegutseb kaubanime PULL&BEAR all frantsiispartnerina, teatades oma otsusest Lepingust taganeda selgesõnalise avaldusega (näiteks e-postiga saadetud kirjas), kirjutades selleks meiliaadressil contact@pullandbear.com või täites meie veebilehe kliendikonto kaudu leitava kontaktivormi. Te võite kasutada lepingust taganemise näidisvormi, mis on skitseeritud Lisas, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemise tähtajast kinnipidamiseks on piisav, kui Te saadate oma teate sooviga kasutada taganemisõigust enne, kui taganemisõiguse periood on möödunud.

Taganemise mõju

Kui Te taganete sellest Lepingust, siis me hüvitame kõik Teie poolt laekunud maksed, kaasa arvatud kättetoimetamise tasu (välja arvatud muud lisakulud, mis kaasnevad Teie poolt valitud kättetoimetamise viisiga, kui see on kallim meie pakutavast odavaimast kättetoimetamise viisist) ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul alates päevast, kui Te teavitasite meid oma otsusest Lepingust taganeda. Tagasimakseks kasutame sama makseviisi, mida Teie algselt tehingu tegemiseks kasutasite. Igal juhul ei kaasne Teie jaoks sellise tagasimaksega ühtegi lisakulutust. Olenemata eelnevast, võime me hoida tagasimakset kinni, kuni oleme kaubad kätte saanud või Te olete esitanud tõestuse, et olete kaubad tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Kaubad peate tagasi saatma või kätte toimetama või üle andma ükskõik millises PULL&BEAR poes Eestis või tagastama need meie poolt korraldatud kulleriteenusega, ilma viivituseta ja mitte mingil juhul hiljem kui 14 päeva möödudes alates päevast, kui teavitasite meid Lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Te saadate kaubad meile tagasi enne 14 päevase perioodi möödumist.

Teie kannate otsesed kulud seoses kaupade tagastamisega, välja arvatud juhul, kui Te kasutate meie poolt korraldatud kulleriteenust või annate kaubad üle PULL&BEARI poes Eestis.

Te olete vastutav ainult kaupade vähenenud väärtuse eest, mis tuleneb kauba kasutamisest muul otstarbel, kui oleks vajalik selle olemuse, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks.

16.2 Lepinguline taganemisõigus

Lisaks seaduslikult tunnustatud tarbijate ja kasutajate tühistamisõigusele, mida on mainitud punktis 16.1, anname Teile kättetoimetamise hetkest 30 päeva kaupade tagastamiseks (välja arvatud punktis 16.3 mainitud kaupade puhul, mille puhul tühistamisõigus on välistatud).

Kui Te tagastate kaubad taganemisõiguse lepingulise tähtaja jooksul, kuid seadusjärgne tagastusperiood on lõppenud, siis Teile hüvitatakse ainult nimetatud kaupade eest makstud summa, mis tähendab, et kättetoimetamise tasusid ei hüvitata. Teie kannate otsesed kulud seoses kaupade tagastamisega, välja arvatud juhul, kui Te annate kaubad üle PULL&BEARI poes Eestis või kasutate meie poolt korraldatud kulleriteenust.

Te võite kasutada oma taganemisõigust vastavalt ülaltoodud punktis 16.1 sätestatule, kuid kui Te teavitate meid oma kavatsusest taganeda Lepingust peale seaduslikku taganemise tähtaega, peate igal juhul kaubad üle andma 30 päeva jooksul alates kättetoimetamise kinnituse saamisest.

16.3 Üldsätted

Teil ei ole õigust Lepingut tühistada, kui see on seotud järgmiste toodete kättetoimetamisega:

i. Kohandatud tooted;

ii. Muusika CDd/DVDd ilma originaalpakendita;

iii. Suletud tooted, mis ei ole sobilikud tagastamiseks hügieenilistel põhjustel ja mis on peale kättetoimetamist avatud.

Teie õigus Lepingut tühistada kehtib ainult toodetele, mis on tagastatud samas seisukorras, kui Te need saite. Ühtegi hüvitamist ei teostata, kui toodet on pärast avamist kasutatud, samuti ei hüvitata tooteid, mis ei ole samas seisukorras kui kättetoimetamise ajal või kui need on kahjustatud. Seega olge toodetega hoolikas, kui need on Teie valduses. Palume tagastada tooted samas pakendis või tagastades kogu originaalpakendi sisu, kaasa arvatud juhised ja teised dokumendid, kui need on tootele kaasa pandud. Igal juhul peate toote tagastama koos kviitungiga, mis antakse Teile toote kättesaamisel. Te leiate kokkuvõtte tühistamisõiguse kasutamise kohta, kui tellimus Teieni jõuab.

Tühistamisel tagastatakse vastavad tooted järgnevalt:

i. Tagastamine mistahes PULL&BEARi poodi

Te võite tagastada tooted igasse PULL&BEAR poodi riigis, kuhu toode on tarnitud ja millel on sama osakond, kuhu kuuluvaid kaupu Te soovite tagastada. Sellisel juhul peate minema sellisesse poodi ja esitama toote koos täielike andmetega kauba kättetoimetamiskviitungiga.

ii. Tagastamine kulleriga

Kui tagastate toote(d) meie poolt korraldatud kulleriteenusega, siis peate meiega ühendust võtma läbi meie veebivormi, et korraldada toote tagastamine Teie elukohas. Toode peab olema samas pakendis, millega see kätte toimetati, ning tagastamiseks järgige juhiseid veebilehe jaotises "TAGASTUSED“. Kui Te olete ostnud tooteid külalisena, siis võite tagastamiseks tellida kulleri meiliaadressil contact@pullandbear.com.

(iii) Te võite tagastada toote otse toote kättetoimetamisel saadud kviitungil väljatoodud aadressile. Palume Teil tagastada toode viivituseta ning koos kviitungiga aadressil, mis on kviitungil välja toodud.

Ainult kaks esimest ülalmainitud tagastamise võimalust ei too Teile kaasa lisakulu.

Kui Te ei soovi tooteid tagastada, kasutades selleks tasuta võimalusi, siis kannate tagastamiskulud Teie. Pange tähele, et kui Te otsustate tagastada esemed lunaraha vastu, siis sellega kaasnevate kulude eest on meil õigus võtta Teilt tasu.

Pärast toote ülevaatamist anname Teile teada, kas Teil on õigus makstud summade hüvitamisele. Kättetoimetamise tasu hüvitatakse, kui taganemisõigust on kasutatud seaduses ettenähtud aja jooksul ja kõik vastava kaubasaadetise koostisse kuuluvad kaubad on tagastatud. Tagasimakse teostatakse nii ruttu kui võimalik ning igal juhul 14 päeva jooksul alates päevast, kui Te teatasite meile oma tühistamissoovist. Olenemata eelnevast, võime me hoida tagasimakset kinni, kuni oleme kaubad kätte saanud või Te olete esitanud tõestuse, et olete kaubad tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb neist toimub varem. Tagasimakseks kasutame sama makseviisi, mida Te algselt ostu eest tasumiseks kasutasite.

Te võtate enda kanda toodete tagastamisega seotud kulud ja riski, kui Te ei vali ühte eelpool mainitud tasuta tagastamisvõimalustest.

Kui Teil on küsimusi, siis Te võite meiega ühendust võtta meie veebilehe kontaktivormi kaudu.

16.4 Defektiga toodete tagastamine

Juhtudel, kui Te leiate toote kättesaamisel, et toode ei vasta Lepingus sätestatud nõuetele, peate meiega koheselt ühendust võtma meie kontaktivormi kaudu, esitades toote andmed ja kahjustuse. Kontaktivormi kaudu me anname Teile juhised, mida edasi teha.

Te võite tagastada toote igasse PULL&BEARi poodi Eestis või andes selle üle kullerile, kelle me saadame Teile koju. Te peate toote tagastama koos kviitungiga, mille Te saate, kui toode Teile kätte toimetakse. Me uurime hoolikalt tagastatud toodet ja anname Teile meili teel mõistliku aja jooksul teada, kas toode hüvitatakse või asendatakse (vajaduse korral). Kaubaartikli hüvitamine või asendamine toimub nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul 14 päeva jooksul alates kuupäevast, kui me saadame Teile meiliga kinnituse, et toode hüvitatakse või asendatakse.

Tegeliku kahjustuse või defektiga tagastatud toodete eest makstud summa hüvitatakse täielikult, kaasa arvatud kättetoimetamise tasu ja kulud, mis Teie jaoks kaasnesid toote meile tagasi saatmisega. Tagasimakseks kasutame sama makseviisi, mida Teie algselt ostu eest tasumisel kasutasite.

Kõik kehtivas seadusandluses ettenähtud õigused on igal juhul tagatud.

17. GARANTIID

Tarbija ja kasutajana saate garantii selle veebilehe kaudu müüdavatele toodetele iga tootetüübi jaoks seaduslikult kehtestatud tingimustel. Seega vastutame meie nimetatud toodete mittevastavuse eest, mis tuleb ilmsiks kahe aasta jooksul alates kauba kättetoimetamisest. Sellegi poolest tuletame Teile meelde, et on vaja esitada piisav tõestus Lepingu alusel ostetud toote mittevastavuse kohta, kui see ilmneb hiljem kui kuue kuu jooksul alates toote kättetoimetamisest.

Tooted loetakse lepinguga vastavuses olevaks, kui (i) nad vastavad meie kirjeldusele ja neil on omadused, mida me esitleme sellel veebilehel, (ii) nad on kõlblikud tavakasutamiseks nagu sama tüüpi tooted, (iii) nende kvaliteet ja tunnusjooned on normipärased, nagu võiks oodata sama tüüpi toodetelt. Kui mõni toodetest ei vasta lepingule, peaksite Te meid sellest teavitama järgides punktis 16.4 väljatoodud protsessi, kasutades ükskõik millist selleks ettenähtud suhtlusviisi.

Tooted, mida me müüme, eriti käsitöötooted, esindavad tihti nende valmistamiseks kasutatud looduslike materjalide omadusi. Selliseid omadusi nagu variatsioonid triipudes, kudumite tekstuuris ja värvides ei käsitleta defektide või vigadena. Pigem peaksid need variatsioonid olema oodatud ja hinnatud. Me valime ainult kõrge kvaliteediga tooteid, kuid looduslikud omadused on vältimatud ja neid peaks võtma kui omadusi, mis annavad tootele selle individuaalse välimuse.

18. VASTUTUS JA VASTUTUSEST LOOBUMINE

Kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, siis meie vastutus mis tahes meie veebilehe kaudu omandatud toote suhtes on piiratud otseselt nimetatud toote ostuhinnaga.

Eelpool mainitust olenemata, ei saa me vastutusest loobuda või seda piirata järgmistel asjaoludel:

i. Surma või isikliku kahju korral;

ii. Nendel juhtudel, kui vastutuse vältimine või piiramine või katse seda teha oleks ebaseaduslik või keelatud.

Eelnevast paragrahvist hoolimata ja seaduslikus ulatuses ei võta me vastutust järgmiste kahjude korral, olenemata nende põhjusest:

i. saamata jäänud sissetulek või vähenenud müügimaht;

ii. äritegevuse kahjum;

iii. saamata jäänud tulu või lepingud;

iv. eeldatavate säästude kadu;

v. andmete kadu; ja

vi. juhtimisele või töötundidele kulunud aeg.

Selle veebilehe avatud olemuse ja digitaalse informatsiooni talletamise ja edastamisega kaasnevate võimalike vigade tõttu ei garanteeri me selle veebilehe kaudu edastatud või omandatud informatsiooni täpsust ja turvalisust, välja arvatud juhul, kui seda on selgesõnaliselt märgitud.

Selle punkti sätted ei mõjuta Teie õigusi tarbija ja kasutajana, samuti mitte Teie õigust Lepingut tühistada.

19. INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMAND

Te tunnistate ja nõustute, et kõik autoriõigused, registreeritud kaubamärgid ja teised intellektuaal- ja tööstusomandi õigused, mis kehtivad veebilehe osana pakutavate materjalide või selle sisu suhtes, kuuluvad alati INDITEXI KONTSERNILE või mõnele kolmandale osapoolele, kes on varasemalt andnud INDITEXI KONTSERNILE loa eelmainitud materjale või sisu kasutada. Te EI TOHI nimetatud materjale kasutada, välja arvatud juhul, kui Teil on selleks INDITEX KONTSERNI selgesõnaline luba. Samas ei takista see Teid veebilehte kasutamast määral, mis on vajalik Teie tellimusega seotud teabe või kontaktandmete kopeerimiseks.

20. VIIRUSED, PIRAATLUS JA TEISED KÜBERRÜNDED

Veebilehte ei või kasutada ebakohasel viisil, levitades sellele tahtlikult arvutiviirusi, Trooja hobuseid, usse, loogikapomme või mõnda muud sarnast tarkvara või arvutitehnikat rikkuvat või muidu kahjulikku materjali.Ei ole lubatud proovida omavoliliselt juurdepääsu veebilehele, seda majutavale serverile või mis tahes meie veebilehega seotud serverile, arvutile või andmebaasile. Te nõustute, et ei ründa seda veebilehte mitte ühegi teenusetõkestus- ega hajusa teenusetõkestusründega.

Selle tingimuspunkti täitmata jätmist tõlgendatakse kohaldatavate määruste mõistes rikkumisena. Iga selleteemalise seadusandluse vastu eksimise puhul teavitame me vastavaid ametiasutusi ja teeme nendega koostööd ründaja isiku kindlakstegemisel. Samuti keelatakse Teil selle punkti täitmata jätmisel koheselt selle veebilehe edasi kasutamine.

Meie ei vastuta kahju või riknemise eest, mille on Teie arvutile, IT-seadmetele, andmetele või muudele materjalidele tekitanud teenusetõkestusrünne, viirus, muu pahatahtlik tarkvara või mis tahes muu tehniliselt kahjulik materjal, mis on kohale jõudnud selle veebilehe kasutamise või sellelt veebilehelt ja sellelt edasi suunatud veebilehtedelt infosisu allalaadimise tagajärjel.

21. MEIE VEEBILEHELT EDASI SUUNAVAD LINGID

Kui meie veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele ja kolmandate osapoolte materjalidele, on need lingid üksnes informatiivsed ning meil puudub kontroll nende veebilehtede ja sealsete materjalide sisu üle. Seetõttu ei võta me vastutust nende kasutamisest tuleneva võimaliku kahju või riknemise eest.

22. KIRJALIK TEABEVAHETUS

Kohaldatavate määruste järgi peab osa meie poolt Teile saadetavast teabest ja teatistest olema kirjalikus vormis. Seda veebilehte kasutades nõustute Te, et suurem osa meievahelisest teabevahetusest on elektrooniline. Me võtame Teiega ühendust e-posti vahendusel või teavitame Teid postitades olulisi teatisi siin veebilehel. Selle lepingu raames olete Te nõus kasutama elektroonilist teabevahetuse viisi ja nõustute, et kõik lepingud, teatised, muu teave ja suhtlus, mille teile elektroonilisel kujul saadame, on õiguslikult samaväärne kirjaliku teabevahetusega. See tingimus ei mõjuta Teie seadusjärgseid õigusi.

23. TEAVITAMINE

Teatised, mida soovite meile saata, peate eelisjärjekorras saatma läbi meie kontaktivormi.Vastavalt ülaltoodud 22.punkti tingimustele, ja kui ei ole sätestatud teisiti, võime saata Teile teatisi nii e-posti kui ka postiaadressil, mis Te meile tellimuse tegemise käigus andsite.

Samuti loetakse teavitamine korrektselt tehtuks ja teave kohaletoimetatuks niipea, kui see on postitatud meie veebilehele, 24 tunni jooksul pärast selle meiliga saatmist või kolme päeva jooksul pärast kirjalikule teatele märgitud postitempli kuupäeva. Tõendina teatise saatmisest on kirjaga saatmise puhul piisav ära tõestada, et sellele oli märgitud õige aadress, selle eest oli makstud õige postitasu ja et see oli korrektselt toimetatud postkontorisse või postkasti, ja e-postiga saatmise puhul, et teatis saadeti vastuvõtja poolt märgitud e-posti aadressile.

24. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK

Leping on siduv nii Teile kui ka meile, nagu ka mõlema osapoole õigusjärglastele, ülevõtjatele ja pärijatele.

Teil pole luba Lepingut ega sellest tulenevaid õigusi ega kohustusi võõrandada, loovutada, maksustada ega mingil muul viisil üle anda ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Meil on luba Lepingut ja sellest tulenevaid õigusi või kohustusi võõrandada, loovutada, maksustada ja allhankelepingu alusel või mis tahes muul viisil üle anda Lepingu kogu kehtivusaja jooksul. Vältimaks võimalikku mitmetimõistmist, olgu selge, et eelmainitud võõrandamised, loovutamised, maksustamised ja muud üleandmised ei mõjuta õigusi, mis seaduse järgi kuuluvad Teile kui tarbijale, ja need ei tühista, vähenda ega piira mitte mingisugusel viisil Teile meie poolt selgesõnaliselt või vaikimisi antud garantiisid.

25. MEIST SÕLTUMATUD SÜNDMUSED

Me ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või nende hilisema täitmise eest juhul, kui see on põhjustatud sündmustest, mille üle meil puudub mõistlik kontrollivõimalus ("Vääramatu jõud").

Vääramatu jõu alla käib iga tegevus, sündmus, tegevustõrge, tegevusetus või õnnetus, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, sealhulgas hõlmates järgmist:

i. Streik, tööseisak või mõni muu protestimise vorm.

ii. Tsiviilrahutus, ülestõus, sissetung, terrorirünnak või selle oht, sõda (kuulutatud või kuulutamata) või sõjaoht või ettevalmistused sõjaks.

iii. Tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, varing, epideemia või mis tahes muu looduslik katastroof.

iv. Võimatus kasutada ronge, laevu, lennukeid, mootorsõidukeid või muud transporti, olgu need ühistranspordivahendid või erasõidukid.

v. Võimatus kasutada avalikke või eraomandis telekommunikatsioonisüsteeme.

vi. Ükskõik millise valitsuse või ametivõimu kehtestatud seadused, määrused, õigusaktid, eeskirjad või piirangud.

vii. Streik, tõrge või õnnetus mere- või jõetranspordi, postiveo või muu transpordivahendiga.

Tuleb märkida, et vääramatu jõu kestuse vältel on meie lepingulised kohustused peatatud ning meil on lubatud nende täitmiseks saada ajapikendust sama pika aja vältel, kui vääramatu jõud kestis. Me kasutame kõiki võimalusi, jäädes mõistlikkuse piiridesse, ja proovides vääramatu jõu poolt põhjustatud olukorda lõpetada või leida lahendusi, mis lubaksid meil sellest hoolimata oma lepingujärgseid kohustusi täita.

26. ÕIGUSTEST LOOBUMINE

Kui me ei ole Teilt nõudnud kõigi Lepingu või siinsete Tingimuste alusel võetud kohustuste ranget täitmist, või kui me ei ole kasutanud oma lepingujärgseid õigusi või võtnud Lepingust või Tingimustest tulenevaid meetmeid, ei tähenda see nimetatud õigustest või meetmetest loobumist või nende piiramist ning see ei vabasta Teid mainitud kohustuste täitmisest.

Kui me peaksime loobuma mõnest konkreetsest õigusest või meetmest, ei tähenda see, et oleksime loobunud ülejäänud Lepingust või Tingimustest tulenevatest õigustest või meetmetest.

Kui me peaksime loobuma mõnest siinsest tingimusest või lepingujärgsest õigusest või meetmest, ei jõustu see enne, kui on selgesõnaliselt sätestatud, et tegu on õigustest loobumisega ning see on vormistatud ja Teid on sellest teavitatud vastavalt ülaltoodud Teavitamise punktile.

27. OSALINE TÜHISTAMINE

Juhul, kui mõni siinsetest Tingimustest või Lepingu punktidest kuulutatakse vastava ametivõimu poolt kindlalt õigustühiseks, kehtivad ülejäänud tingimused endiselt ja nimetatud tühistamiskuulutus nende kehtivust ei mõjuta.

28. ÜLDKOKKULEPE

Need Tingimused ja kõik siin mainitud dokumendid moodustavad meievahelise eelmainitud eesmärgiga üldkokkuleppe, mis asendab kõiki eelnevaid meie ja Teie vahel sõlmitud suulisi või kirjalikke lepinguid, kokkuleppeid või teineteisele antud lubadusi.

Mõlemad pooled tunnistavad, et nõustuvad Lepingu sõlmimisega, sõltumata mis tahes teise poole avaldusest või lubadusest ja olles mõjutamata poolte vahel selle Lepingu eelselt peetud läbirääkimiste käigus avaldatud seisukohtadest või dokumentidest, välja avatud neist, mis on siinsetes Tingimustes selgesõnaliselt mainitud.

Ei Teie ega meie või võtta meetmeid seoses mis tahes teise poole tõele mittevastava suulise või kirjaliku avaldusega, kui see on tehtud enne Lepingu kuupäeva (välja arvatud juhul, kui nimetatud ebatõene avaldus on tehtud pettust kasutades), ja teine pool võib võtta meetmeid ainult juhul, kui lepingut on siinsete Tingimuste järgi rikutud.

29. MEIE ÕIGUS NEID TINGIMUSI MUUTA

Meil on õigus mis tahes ajahetkel siinsed Tingimused uuesti üle vaadata ja neid muuta.

Teie suhtes kehtivad poliitikad ja Tingimused, mis on jõus just sel ajahetkel, kui Te kasutate seda veebilehte või vormistate konkreetse tellimuse, välja arvatud juhul, kui vastavalt seadusele või valitsusasutuste otsusele tuleb meil teha neis poliitikates, kasutustingimustes või isikuandmete kaitse avalduses tagasiulatuvaid muudatusi, millisel puhul kohaldatakse neid muudatusi ka Teie varem tehtud tellimustele.

30. KOHALDATAVAD ÕIGUSAKTID JA KOHTUALLUVUS

Meie veebilehe kasutamise ja selle kaudu ostetud toodete ostu-müügi lepingute suhtes kehtib Eesti seadusandlus.

Mis tahes veebilehe kasutamise või eelmainitud lepingutega seotud lahkarvamuse lahendamine allub Eesti kohtute mitteerakorralisele jurisdiktsioonile.

Kui olete lepingu sõlminud tarbijana, ei mõjuta selles punktis sisalduv Teie seadusjärgseid põhiõigusi, vastavalt mis tahes kohalduvale jõusolevale seadusandlusele.

31. TÄHELEPANEKUD, SOOVITUSED, KAEBUSED JA HEASTAMISNÕUDED

Teiepoolsed tähelepanekud ja soovitused on alati teretulnud. Palume Teil need tähelepanekud ja soovitused, nagu ka kõikvõimalikud päringud, kaebused ja hüvitusnõuded, saata kas meie veebilehe kontaktivormi kaudu või Kasutustingimuste 2. punktis märgitud posti- või e-posti aadressil.

Meie klienditeenindusosakonnani jõudnud kaebuste ja hüvitusnõuetega tegeletakse esimesel võimalusel selle jaoks seaduses ettenähtud ajavahemiku jooksul.

Kui arvate, et Teie õigusi ostjana on rikutud, võite meile saata oma kaebused e-posti aadressil contact@pullandbear.com, et leida neile lahendus kohtuvälise lepitusmenetluse abil.

Seoses sellega, kui lõpetasite ostuprotsessi on-line vormis meie veebilehel, tuleb meil vastavalt EL-i määrusele nr 524/2013, Teid siinkohal informeerida, et võite nõuda meiega seotud tarbijavaidluse kohtuvälist lahendamist tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi kaudu, millele pääseb juurde internetiaadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vastavalt Eesti Vabariigi tarbijakaitseseadusele on alternatiivseks vaidluste lahendamise asutuseks, millega tarbija saab ühendust võtta kauplejaga tekkinud vaidluse lahendamiseks, Tarbijavaidluste Komisjon, aadressiga Rahukohtu 2 Tallinn, 10130 Eesti , e-posti aadress: info@tarbijakaitseamet.ee , veebileht: http://www.tarbijakaitseamet.ee

Viimati uuendatud 1.aprillil 2016

LISA

Lepingust taganemise näidisvorm

(täitke ja tagastage see vorm ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Ettevõttele OÜ APRANGA PB TRADE, kes tegutseb frantsiisipartnerina kaubanime PULL&BEAR all, e-posti aadressiga: contact@pullandbear.com:

Käesolevaga teatan, et taganen enda sõlmitud ostu-müügi lepingust, millega on ostetud järgnevad kaubad:

Tellitud/kätte toimetatud (*)

Tarbija nimi ja perekonnanimi

Tarbija aadress

Tarbija allkiri (ainult juhul, kui see vorm on täidetud paberil)

Kuupäev

(*) Vajadusel kustutage