Zásady ochrany osobních údajù

PDF

Nákupní podmínky

PDF

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP A POUŽÍVÁNÍ

1. ÚVOD

Tento dokument (společně s dokumenty v něm uvedenými) stanoví obecné podmínky, kterými se řídí tato webová stránka www.pullandbear.com a na ní uskutečňovaný nákup produktu(ů) (dále jen „Podmínky“).

Před použitím této webové stránky vám doporučujeme, abyste pečlivě prostudovali Podmínky, Zásady používání souborů cookie a naše Zásady ochrany soukromí (dále jen společně „Zásady ochrany osobních údajů“). Při použití těchto webových stránek nebo zadávání objednávky jejich prostřednictvím jste vázáni těmito Podmínkami a našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky.

Tyto Podmínky mohou být pozměněny. Je vaší odpovědností číst je pravidelně, jelikož se jedná o Podmínky, které jsou platné ve chvíli používání webové stránky nebo uzavření příslušné smlouvy (jak je definováno dále).

Pokud máte nějaký dotaz týkající se Podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na našem webu.

Smlouva (jak je definováno níže), může být realizována podle vašeho výběru v jednom z jazyků, ve kterém jsou k dispozici Podmínky na této webové stránce.

2. ÚDAJE O NÁS

Prodej zboží prostřednictvím této webové stránky je uskutečňován pod jménem Pull & Bear prodejcem Inditex Česká republika, s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika,

s e-mailovou adresou contact@pullandbear.com, telefonním číslem sloužícím pouze k identifikačním účelům +420 224 239 873, zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83972, IČ 264 64 047, DIČ CZ26464047.

3. ÚDAJE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTĚVÁCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

Informační povinnost vůči spotřebiteli ve smyslu čl. 13 nařízení č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) týkající se zpracování osobních údajů spotřebitele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání ohledně kupní smlouvy, pro účely plnění smlouvy a zájmů prodávajícího stanovených zákony a pro účely marketingu, je prodávajícím plněna prostřednictvím samostatného dokumentu - Zásad ochrany osobních údajů.

Informace nebo osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete, jsou zpracovávány v souladu s výše uvedeným právním předpisem a se Zásadami ochrany osobních údajů.

Před využitím jakékoliv naší dostupné služby či funkce, zejména v souvislosti se zpracováním objednávky či před jakoukoliv jinou aktivitou související s nákupem produktu(ů) si prosím pečlivě přečtěte informace o zpracování osobních údajů - Zásady ochrany soukromí - které jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

4. POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK

Pokud používáte tyto stránky a zadáváte jejich prostřednictvím objednávky, souhlasíte že:

i. Budete používat tyto webové stránky pouze k dotazům a právně platným objednávkám.

ii. Nebudete zadávat falešné nebo podvodné objednávky. Pokud lze mít důvodně za to, že byla zadána objednávka tohoto typu, budeme oprávněni ji zrušit a informovat příslušné orgány.

iii. Poskytnete nám svou pravdivou a přesnou e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo další kontaktní údaje. Souhlasíte také s použitím těchto informací za účelem kontaktování vás v souvislosti s vaší objednávkou v případě potřeby (viz naše Zásady ochrany soukromí).

Pokud nám neposkytnete všechny potřebné informace, nebudete mít možnost zadat objednávku.

Zadáním objednávky na těchto webových stránkách prohlašujete, že je vám více než 18 let a jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy.

5. DOSTUPNOST SLUŽEB

Doručovací služby pro zboží nabízené na těchto webových stránkách jsou k dispozici pouze v České republice.

Pokud si přejete objednat produkty z jiného členského státu EU mimo Českou republiku prostřednictvím této webové stránky, je to samozřejmě vítáno; objednané produkty však mohou být dodány pouze do prodejny Pull&Bear v České republice nebo na dodací adresu v rámci České republiky.

6. FORMALIZACE SMLOUVY

Informace obsažené v těchto Podmínkách a údaje na této webové stránce nepředstavují prodejní nabídku, ale spíše pozvánku k uzavření smlouvy. Dokud vaše objednávka nebyla námi výslovně přijata, neexistuje mezi vámi a námi žádná smlouva týkající se produktu. Pokud nebyla vaše nabídka přijata a z vašeho účtu byla odepsána příslušná částka, budou vám peníze vráceny v plné výši.

Při zadávání objednávky musíte postupovat dle pokynů pro online nákupní proces a kliknout na „Potvrdit platbu“.

Poté obdržíte e-mail potvrzující, že objednávka byla přijata („Potvrzení objednávky“). To neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka představuje vámi učiněnou nabídku na nákup jednoho či více našich produktů. Veškeré objednávky musí být přijaty z naší strany. O jejím přijetí budete informováni e-mailem, ve kterém potvrdíme, že objednávku odesíláme („potvrzení o zaslání“). Smlouva („smlouva“) je uzavřena pouze tehdy, když vám zašleme potvrzení o zaslání.

Shrnutí podrobností o vaší objednávce bude připojeno k potvrzení o zaslání („e-stvrzenka“).

7. DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Veškeré objednávky produktů závisejí na jejich dostupnosti. Pokud se vyskytnou problémy s dodáním objednaných produktů, nebo pokud se zboží již nenachází na skladě, vyhrazujeme si právo poskytnout vám informace o náhradních produktech stejné nebo vyšší kvality a hodnoty, které si můžete objednat. Pokud si nepřejete objednat náhradní produkty, vrátíme vám celou částku, kterou jste zaplatili.

8. ZAMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odstranit jakýkoliv produkt z těchto webových stránek a odstranit nebo upravit jakýkoliv materiál nebo obsah této stránky. Ačkoliv se vždy snažíme zpracovat všechny objednávky, mohou nastat mimořádné okolnosti, které nás donutí po odeslání Potvrzení objednávky vyřízení objednávky odmítnout. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tak učinit.

Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za odstranění jakéhokoli produktu z těchto webových stránek, za odstranění či úpravu jakéhokoli materiálu nebo obsahu z webových stránek nebo za nevyřízení objednávky po tom, co jsme odeslali potvrzení o jejím přijetí.

9. DORUČENÍ

Možné způsoby zaslání, odpovídající množství a jiné související informace jsou popsány v našem Průvodci nakupováním (viz sekce Zaslání).

Bez ohledu na výše uvedený odstavec 7 o dostupnosti produktů a s výjimkou mimořádných okolností, se budeme snažit poslat objednávku sestávající z produktů uvedených v každém potvrzení o zaslání před datem doručení uvedeným v příslušném potvrzení o zaslání, nebo není-li uvedeno datum doručení, v odhadovaném časovém horizontu, uvedeném při výběru způsobu doručení a v každém případě ve lhůtě nejdéle 30 dní ode dne potvrzení objednávky.

Nicméně může dojít ke zdržení z důvodů, jako je například výskyt nepředvídatelných okolností nebo v souvislosti s místem dodání.

Pokud z nějakého důvodu nejsme schopni splnit termín dodání, budeme vás o této situaci informovat a nabídneme vám možnost pokračovat v nákupu s určením nového termínu dodání, nebo zrušit objednávku s vrácením plné částky, kterou jste zaplatili. V každém případě mějte na paměti, že o sobotách, nedělích a o svátcích neposkytujeme doručení do domu.

Pro účely těchto Podmínek se „zásilka“ považuje za „doručenou“ jakmile vy nebo vámi určená třetí strana získá zboží do fyzického držení, což je možné doložit podpisem na potvrzení o obdržení objednávky na vámi uvedené dodací adrese.

10. NEMOŽNOST DORUČENÍ

Pokud je pro nás nemožné doručit vám objednávku, pokusíme se najít bezpečné místo k jejímu uložení. Pokud takové místo nenalezneme, vrátí se vaše objednávka do našeho skladu. Zároveň vám zanecháme vzkaz s vysvětlením, kde se vaše objednávka nachází a co je potřeba udělat, aby byla znovu doručena. Pokud nebudete na místě doručení v dohodnutý čas, žádáme vás, abyste nás kontaktovali a doručení bude přeloženo na jiný den.

Jestliže po uplynutí 30 dní ode dne, kdy byla objednávka připravena k doručení, nebude z námi nezaviněných důvodů možné ji doručit, předpokládáme, že si přejete smlouvu zrušit a ukončíme ji. V důsledku ukončení smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně poplatků za zaslání zásilek (s výjimkou jakýchkoliv dalších poplatků vyplývajících z vámi zvoleného způsobu zaslání, který je jiný než ten, který nabízíme) bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dní ode dne, kdy byla ukončena tato smlouva.

Mějte prosím na paměti, že doprava, vzniklá ukončením smlouvy, může zahrnovat dodatečné náklady, které máme právo účtovat vám.

11. PŘENOS RIZIKA A VLASTNICTVÍ PRODUKTŮ

Za produkty přebíráte zodpovědnost v okamžiku doručení, jak je uvedeno ve výše uvedeném odstavci 9.

Vlastnictví produktů vzniká ve chvíli, kdy obdržíme plnou úhradu všech dlužných částek, včetně poplatků za zaslání zásilek, nebo v okamžiku doručení zboží (jak je definováno v článku 9 výše), pokud k němu došlo později.

12. CENA A PLATBA

12.1 Všeobecné informace

Cena produktů bude ve všech případech stanovena na naší webové stránce, s výjimkou případů zjevného omylu. I přesto, že se snažíme zajistit, aby ceny uvedené na naší webové stránce byly uvedeny správně, může dojít k chybě. Zjistíme-li chybu týkající se ceny kteréhokoliv z vámi objednaných produktů, informujeme vás co nejdříve a nabídneme vám možnost potvrzení vaší objednávky se správnou cenou nebo její zrušení. Pokud se s vámi nebudeme moci spojit, objednávka bude považována za zrušenou a veškeré zaplacené částky budou bez prodlení vráceny v plné výši do 14 dní od ukončení této smlouvy.

Nejsme povinni vám poskytnout žádný produkt za nesprávnou nižší cenu (i když jsme zaslali potvrzení o zaslání) v případě, že chyba v ceně je zřejmá a nezpochybnitelná a mohla by být vámi odůvodněně uznána jako cena nesprávná. Pokud se tak stane, nabídneme spotřebiteli možnost zakoupit produkt za správnou cenu, nebo zrušit objednávku.

Ceny na webových stránkách jsou včetně DPH, ale nezahrnují poplatky za zaslání zásilky, které se přičítají k celkové ceně, jak je uvedeno v průvodci nákupem (viz kapitola věnovaná poplatkům za zaslání).

Ceny se mohou kdykoliv změnit. S výjimkou výše uvedeného, změny se netýkají objednávek, pro které jsme již odeslali potvrzení objednávky. Ceny produktů jsou ty, které platí v okamžiku objednávky spotřebitele.

Poté, co vyberete všechny položky, které si přejete koupit, budou přidány do košíku. Dalším krokem bude zpracování objednávky a provedení platby. Za tímto účelem je nutné postupovat podle pokynů nákupního procesu a poskytnout a potvrdit informace vyžadované v každém kroku. V průběhu celého nákupního procesu máte možnost před platbou upravit údaje o objednávce. Podrobné informace o nákupním procesu jsou uvedeny v průvodci nakupováním. V případě, že jste registrovaným uživatelem, jsou v sekci Můj účet dostupné všechny vámi zadané objednávky.

Jako platební způsob můžete použít následující karty a metody: Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron, Employees Card a PayPal. Kromě toho můžete za svou objednávku zaplatit „na dobírku“ (tj. při vyzvednutí objednaného produktu v prodejně Pull & Bear v České republice), a to jakoukoliv platební metodou, která je přijímána v prodejnách Pull & Bear v České republice; vezměte prosím na vědomí, že nemůžete použít možnost „na dobírku“ jako způsob platby, pokud jste objednali produkt (y) prostřednictvím elektronického zařízení instalovaného v prodejně Pull & Bear v České republice.

Aby se minimalizovalo riziko neoprávněného přístupu, budou údaje o vaší platební kartě zašifrovány. Poté, co obdržíme vaši objednávku, požádáme o předběžnou autorizaci karty k ověření, zda jsou na ní dostatečné prostředky k dokončení transakce. Částka bude stržena z karty ve chvíli, kdy vaše objednávka opustí náš sklad.

V případě, že je vaší platební metodou PayPal, bude vám částka účtována ve chvíli, kdy potvrdíme objednávku.

Kliknutím na tlačítko „Potvrdit platbu“ potvrzujete, že je kreditní karta vaše.

Platební karty jsou předmětem ověřování a schvalování ze strany subjektu, který je vydal. Pokud subjekt platbu neschválí, nejsme odpovědní za žádné zpoždění nebo chybu při zaslání a nemůžeme s vámi uzavřít žádnou smlouvu.

Podle českého zákona o elektronické evidenci tržeb je prodejce kupujícímu/spotřebiteli povinen vydat stvrzenku a zároveň má povinnost provádět registraci online přijatých tržeb u správce daně.

Používáme elektronické faktury. Tímto souhlasíte, že obdržíte faktury elektronicky. Elektronické faktury jsou vám k dispozici ve formátu PDF v sekci „Můj účet“ na této webové stránce. Budeme

vás informovat o dostupnosti elektronické faktury při každém nákupu v potvrzení o zaslání.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Fashion Retail, a.s. se sídlem v Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo, A Coruña (Španělsko), zapsaná v obchodním rejstříku v A Coruña, sv. 3425, str. 49, C-47731, 1. položka, s daňovým identifikačním číslem A-70301981 bude vybírat a poskytovat refundace za Inditex Česká republika, s.r.o. ve vztahu k veškerým platbám provedeným prostřednictvím této webové stránky.

12.2 Objednávání pomocí elektronických zařízení

Pokud zadáváte objednávku prostřednictvím některého z elektronických zařízení, která jsou pro tento účel k dispozici v určitých prodejnách v České republice, musíte postupovat podle kroků nákupního procesu, které se na zařízení objeví, a doplnit nebo potvrdit informace požadované v každém kroku. V průběhu celého nákupního procesu máte možnost před platbou upravit údaje o objednávce. Před zadáním objednávky je třeba zvolit platební metodu a možnost, zda budete chtít dárkovou stvrzenku (pokud je k dispozici) nebo ne. Vezměte prosím na vědomí, že v okamžiku, kdy kliknete na tlačítko „Potvrdit platbu“ na obrazovce zařízení, je zadána závazná objednávka a budete ji muset zaplatit.

Platba může být provedena kartou Visa, MasterCard nebo American Express a budou použita výše uvedená ustanovení týkající se ověření platnosti a schválení vaší karty. Budete mít také možnost zaplatit u pokladny, v tom případě může být platba provedena jakýmkoliv způsobem dostupným v těchto prodejnách.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zadáte svou objednávku prostřednictvím elektronického zařízení v České republice, ale chcete ji zrušit, musíte před vrácením objednávky v souladu s popsanými zásadami vrácení níže (odstoupení od smlouvy) nejdříve objednávku uhradit a počkat na dodání zboží.

13. NÁKUP ZBOŽÍ JAKO HOST

Na těchto stránkách je také k dispozici možnost nákupu zboží jako host. V rámci tohoto typu

nákupu po vás budeme žádat pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro zpracování vaší objednávky. Po dokončení nákupního procesu vám bude nabídnuta možnost registrace nebo možnost pokračovat jako neregistrovaný uživatel.

14. RYCHLÝ NÁKUP

Rychlý nákup (dále jen „rychlý nákup“) vám usnadní nákupy na těchto webových stránkách, takže nebudete muset při každé objednávce zadávat dopravu a fakturační a platební údaje. Rychlý nákup je k dispozici v sekci „Nákupní košík“.

Pokud chcete využívat službu rychlý nákup, musíte uložit informace o vaší platební kartě. Můžete tak učinit při platbě s některou z karet přijímaných těmito webovými stránkami kliknutím na možnost „Uložit údaje o mé kartě“.

Tímto způsobem se uloží následující údaje o platební kartě: číslo karty, jméno držitele karty, tak jak zobrazeno na kartě, a datum ukončení platnosti karty.

Chcete-li uložit údaje o kartě a používat Rychlý nákup, musíte souhlasit s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů.

Souhlasem s používáním rychlého nákupu schvalujete, že nákupy placené prostřednictvím tohoto nástroje budou účtovány na příslušnou kartu, spojenou s tímto nástrojem. Použití karty se ve všech případech řídí písemnými podmínkami mezi vámi a vydavatelem karty.

Pro službu rychlý nákup můžete uložit údaje o libovolném počtu karet, avšak chcete-li tak učinit, je třeba s každou z nich provést alespoň jednu platbu. Pokud chcete uložit informace o více než jedné kartě, bude karta, jejíž údaje byly uloženy jako poslední, považována za vaši „oblíbenou kartu“, a při Rychlém nákupu bude automaticky použita k placení. Svou oblíbenou kartu však můžete změnit v sekci Můj účet na těchto webových stránkách.

Chcete-li použít službu Rychlý nákup, stačí kliknout na tlačítko „Rychlý nákup“, které se zobrazí v nákupním košíku. Na obrazovce se ihned objeví informace o doručení, fakturaci a platbě za váš nákup. Informace uvedené na této obrazovce nelze upravovat, takže pokud je některý údaj nesprávný, nedokončujte nákup. Pokud chcete provést nákup s použitím jiných údajů, nepoužívejte prosím službu Rychlý nákup.

Svou oblíbenou kartu spojenou s funkcí rychlý nákup můžete změnit v sekci Můj účet na těchto webových stránkách.

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, pokud si koupíte zboží jako host.

15. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

V souladu s obecnými platnými pravidly a předpisy podléhají všechny nákupy, provedené prostřednictvím webových stránek, dani z přidané hodnoty (DPH).

16. PODMÍNKY VÝMĚNY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

16.1 Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez uvedení důvodu, s výjimkou produktů uvedených v níže uvedeném odstavci 16.3, pro které je právo na odstoupení vyloučeno.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne za 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce zboží fyzicky převezme, nebo v případě různých druhů zboží v rámci jedné objednávky doručených samostatně, po uplynutí 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce fyzicky převezme poslední zboží objednané v rámci jedné objednávky.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, můžete Pull & Bear kontaktovat na adrese Inditex Česká republika, s.r.o., obchodující pod jménem Pull & Bear, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 zasláním e-mailu na contact@pullandbear.com, prostřednictvím sekce „Můj účet“ našeho webu či vyplnit náš kontaktní formulář a sdělit nám své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např.: dopis zaslaný poštou či e-mailem) obsahujícím údaje o objednávce (včetně čísla objednávky a popisu produktu(ů) k vrácení). Můžete použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete v příloze, jeho použití však není povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (oznámení nemusí být doručeno nebo produkty vráceny v této lhůtě).

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, vrátíme vám plnou cenu za zboží a všechny ostatní platby, které jsme od vás přijali v souvislosti se smlouvou, včetně poplatků za zaslání zásilek na původní místo doručení (s výjimkou jakýchkoliv dalších poplatků vyplývajících z vašeho výběru způsobu zaslání jiným než obvyklým způsobem, které nabízíme) bez jakéhokoliv zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dní ode dne, kdy byla ukončena tato smlouva. Tuto úhradu provedeme prostřednictvím stejné platební metody, jakou jste použili při původní transakci. V každém případě vám v důsledku této úhrady nevzniknou žádné náklady. Bez ohledu na výše uvedené, s vrácením peněz můžeme počkat do té doby, dokud neobdržíme zboží zpět, nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste produkt(y) odeslali, podle toho, k čemu dojde dříve.

Zašlete zpět nebo nám doručíte či předáte zboží do jakékoliv prodejny Pull & Bear v České republice bez nepřiměřeného prodlení a v každém případě do 14 dní ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od smlouvy. Termín je považován za dodržený, pokud nám produkt(y) zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dní.

Za případné snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace, která není nezbytná ke stanovení charakteru, vlastností a funkčnosti produktu(ů) jste odpovědni výhradně vy.

16.2 Smluvní právo na odstoupení od smlouvy

Kromě zákonného práva na zrušení smlouvy pro spotřebitele, které je uvedeno v odstavci 16.1 výše, vám poskytneme dobu 30 dní k vrácení ode dne doručení produktů (kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 16.3 níže, u nichž je právo na zrušení vyloučeno).

V případě vrácení produktu(ů) v rámci smluvního termínu nároku na odstoupení od smlouvy po uplynutí zákonné lhůty (14 dní) vám bude vrácena pouze částka zaplacená za daný(é) produkt(y). Poplatky za doručení vám vráceny nebudou.

Své smluvní právo na odstoupení můžete uplatnit v souladu s ustanovením bodu 16.1 výše. Pokud nás však o svém záměru odstoupit od smlouvy informujete po uplynutí zákonné lhůty na odstoupení od smlouvy (14 dní), musíte nám v každém případě doručit produkty do 30 dní od potvrzení o zaslání.

Vaše právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výlučně na produkt(y), který(é) bude(budou) vrácen(y) ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Peníze nebudou vráceny v případě, že produkt byl použit poté, co byl otevřen, není ve stejném stavu, ve kterém byl dodán, nebo pokud byl poškozen, proto zacházejte s produkty ve svém držení opatrně.

16.3 Obecná ustanovení

Nemáte právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o zásilku obsahující jeden z následujících produktů:

i. Zakázkové předměty

ii. Hudební CD/DVD bez původního obalu.

iii. Uzavřené zboží, které není vhodné k vrácení z hygienických důvodů a které bylo po dodání otevřeno.

Produkt(y) prosím vraťte, pokud možno, v originálním balení. V každém případě byste spolu s produktem k vrácení měli vrátit/zaslat e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o zaslání, a je rovněž uložena na vašem účtu na naší webové stránce a v mobilní aplikaci Pull & Bear.

V případě odstoupení budou odpovídající produkty vráceny následujícím způsobem:

(i) Vrácení v kterékoliv prodejně Pull & Bear v České republice:

Můžete vrátit jakýkoliv produkt ve kterékoliv prodejně Pull & Bear v České republice, která má oddělení, do kterého patří produkt, který si přejete vrátit. V tomto případě byste měli v prodejně

předložit spolu s produktem(produkty) i e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o zaslání, a která je rovněž uložena na vašem účtu na našem webu a v rámci mobilní aplikace Pull & Bear. E-stvrzenku můžete

předložit také v digitální podobě na vašem mobilním telefonu nebo ji přinést vytištěnou.

„Na dobírku“: Upozorňujeme, že vrácení objednávek (objednaných produktů) zaplacených „na dobírku“ u pokladny v prodejně Pull & Bear musí být vždy provedeno v prodejně Pull & Bear v České republice (ne jinak). Navíc, pokud uplyne (...) dní od okamžiku, kdy byla vaše objednávka „na dobírku“ k dispozici k vyzvednutí a zaplacení v prodejně (obdržíte e-mail „Potvrzení dodání objednávky do prodejny“) a objednávka nebyla vyzvednuta z důvodů, které nelze přičíst nám, budeme mít za to, že chcete odstoupit od smlouvy, a budeme ji považovat za ukončenou.

„Objednávání pomocí elektronických zařízení“: Vezměte prosím na vědomí, že pokud jde o objednávky (objednané zboží), které byly původně zadány prostřednictvím elektronických zařízení v prodejně v České republice, a které byly zaplaceny u pokladny v této prodejně, mohou být vrácení provedena pouze v jakékoli prodejně Pull&Bear v České republice (a ne jinak).

(ii) Vrácení prostřednictvím kurýra:

Při vracení produktu(ů) prostřednictvím námi sjednaného kurýra byste nás měli kontaktovat prostřednictvím webového formuláře nebo zasláním e-mailu na contact@pullandbear.com a domluvit vyzvednutí produktu(ů) na vaší domácí adrese. Pokud je to možné, měli byste produkt(y) zaslat v originálním obalu, a postupovat podle pokynů v sekci „VRÁCENÍ“ na této webové stránce. Pokud jste zakoupili zboží jako host, můžete požádat o vyzvednutí kurýrem nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na contact@pullandbear.com.

Žádná ze dvou právě uvedených možností (i), (ii) nevyžaduje placení dodatečných nákladů.

Můžete vrátit produkt(y) přímo na adresu označenou na účtence, kterou jste obdrželi při dodání produktu(ů). Žádáme vás, abyste produkt(y) vrátili bez prodlení společně s e-stvrzenkou, která byla přiložena k potvrzení o zaslání, a která je rovněž uložena na vašem účtu na naší webové stránce a v rámci mobilní aplikace Pull & Bear. Náklady vynaložené na vrácení produktu hradíte vy.

Po přezkoumání zboží vás budeme informovat o tom, zda máte nárok na vrácení zaplacených částek. Náklady na zaslání budou uhrazeny, pokud je právo odstoupit od smlouvy uplatněno v zákonné lhůtě a byly vráceny všechny příslušné produkty. Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve a v každém případě do 14 dní ode dne, kdy jste nám oznámili svůj záměr od smlouvy odstoupit.

Bez ohledu na výše uvedené, s vrácením peněz můžeme počkat do té doby, dokud neobdržíme zboží zpět, nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste produkt(y) odeslali, podle toho, k čemu dojde dříve. Peníze budou vždy vráceny prostřednictvím stejné platební metody, jakou jste použili pro nákup.

Budete-li mít jakékoliv otázky, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám pošlete e-mail na contact@pullandbear.com.

16.4 Vrácení vadných produktů

Pokud v okamžiku doručení usoudíte, že produkt(y) neodpovídá(ají) popisu stanoveném smlouvou, ihned nás kontaktujte e-mailem na contact@pullandbear.com; prostřednictvím sekce „Můj účet“ nebo „Vrácení“ na webové stránce nebo vyplněním našeho kontaktního formuláře, a uveďte podrobnosti o produktu a způsobené škodě.

Vraťte produkt(y) na adresu uvedenou na stvrzence, kterou obdržíte s produktem při doručení, v kterékoliv prodejně Pull & Bear v České republice, nebo je(j) předejte kurýrovi, kterého vyšleme do vašeho domova. V každém případě byste spolu s produktem k vrácení měli vrátit/zaslat e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o zaslání, a je rovněž uložena na vašem účtu na naší webové stránce a v aplikaci Pull & Bear.

Vrácený produkt pečlivě prohlédneme a v přiměřené lhůtě vám e-mailem oznámíme, zda může být produkt(y) vyměněn(y) nebo zda máte nárok na vrácení peněz.

Vrácení nebo výměna produktu se uskuteční co nejdříve a v každém případě do 14 dní ode dne, kdy vám zašleme e-mail s potvrzením, že probíhá náhrada nebo výměna produktu.

Je-li potvrzena vada nebo poškození u vrácených produktů, dáme vám plnou náhradu včetně všech výdajů za doručení a vrácení. Peníze budou vždy vráceny prostřednictvím stejné platební metody, jakou jste použili pro nákup.

V každém případě musí být zachována všechna práva v souladu s platnými právními předpisy.

16.5 Právo na odstoupení a vrácení u objednávek ze zahraničí

Pokud jste prostřednictvím této webové stránky objednali produkty z jiných zemí EU mimo Českou republiku, použijí se výše uvedená ustanovení 16.1 až 16.3 s omezením, že vyzvednutí objednaným kurýrem může být provedeno pouze z původní adresy v České republice.

Zároveň bychom vás chtěli informovat, že za žádných okolností (s výjimkou ustanovení 16.4, na které se nevztahuje toto ustanovení 16.5), nebudeme muset platit náklady na dopravu do jiných destinací, než je původní dodací adresa a/nebo náklady na vrácení z destinací mimo území České republiky.

17. ODPOVĚDNOST A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Nic v těchto podmínkách žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost:

i. v případě smrti nebo újmy na zdraví způsobené naší nedbalostí;

ii. v případě podvodu nebo podvodného jednání, nebo

iii. v jakémkoliv případě, v němž byla nezákonně nebo nedovoleně vyloučena naše odpovědnost, nebo došlo k pokusu ji vyloučit či omezit.

Bez ohledu na předchozí odstavec a v rozsahu povoleném zákonem, pokud tyto podmínky nestanoví jinak, nepřijmeme žádnou odpovědnost za tyto ztráty, bez ohledu na jejich původ:

i. ušlý výdělek nebo zisk z prodeje;

ii. provozní ztráta;

iii. ušlý zisk nebo ztráta zakázek;

iv. ztráta odhadovaných úspor;

v. ztráta dat; a

vi. ztráta času obvykle vynaloženého na obchodní nebo manažerské aktivity.

Vzhledem k otevřené povaze těchto webových stránek a možnostem chyb při ukládání a přenosu digitálních informací nezaručujeme přesnost a bezpečnost informací přenášených nebo získaných prostřednictvím těchto webových stránek, pokud na nich není výslovně uvedeno jinak.

Všechny popisy produktů, informace a materiály uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez výslovných nebo předpokládaných záruk, s výjimkou těch, které stanoví zákon. V tomto smyslu, pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel nebo uživatel, jsme povinni dodat zboží, které je v souladu se smlouvou, a odpovědní za jakýkoliv nedostatek shody, který existuje v okamžiku dodání. Je zřejmé, že zboží je v souladu se smlouvou, jestliže: (i) odpovídá námi uvedenému popisu a má takové vlastnosti, jaké jsme uvedli na této webové stránce; (ii) je schopno plnit účel, pro který je zboží tohoto typu běžně používáno; (iii) vyznačuje se kvalitou a vlastnostmi, které jsou obvyklé pro takovýto druh zboží, a které jsou od tohoto druhu zboží očekávány. V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré záruky s výjimkou těch, které nemohou být legitimně vyloučeny ve prospěch spotřebitelů a uživatelů.

Rozpor se smlouvou

Prodávající je spotřebiteli povinen dodat produkt(y) bez vady. Zejména prodávající ručí spotřebiteli za to, že v okamžiku, kdy je produkt obdržen spotřebitelem:

i. Produkt má vlastnosti, na kterých se strany dohodly nebo (v případě, že nebyly dohodnuty), vlastnosti, které popisuje prodávající, nebo takové, které spotřebitel od zboží této povahy či související s reklamou očekává.

ii. Produkt může být použit pro účely uvedené prodávajícím nebo pro účely, pro které je produkt tohoto druhu obvykle používán.

iii. Produkt je dodán v odpovídajícím množství, rozměrech nebo hmotnosti.

iv. Produkt splňuje požadavky stanovené zákonem.

V případě, že se produkt stane vadným do šesti měsíců od obdržení, je produkt považován za vadný již po obdržení. Není-li stanoveno jinak, má spotřebitel nárok reklamovat vadné spotřební zboží do 24 měsíců od jeho obdržení. To se nevztahuje na:

i. Závady, na které již byla uplatněna sleva;

ii. Obvyklé opotřebení;

iii. Vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením a zřejmé v okamžiku převzetí spotřebitelem;

iv. Případy, vyplývající z povahy věci.

Nesprávné plnění nelze reklamovat v případě, že si byl spotřebitel vědom závady před převzetím produktu, nebo v případě, že byla dotyčná vada způsobena spotřebitelem. Spotřebitel nemá nárok reklamovat záruku na vadu způsobenou vnějšími okolnostmi poté, co nebezpečí poškození přešlo na spotřebitele.

Zásadní porušení smlouvy

Pokud nesprávné plnění představuje závazné porušení smlouvy, má spotřebitel nárok na:

i. Odstranění závady prostřednictvím zaslání nového produktu nebo jeho chybějící části, pokud je takováto výměna vzhledem k povaze dané závady; v případě, že je část produktu vadná, může spotřebitel požadovat pouze výměnu takovéto části produktu; pokud tato výměna není možná, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy; za předpokladu, že výše uvedené není možné vzhledem k povaze dané závady, zejména pokud je možné závadu odstranit bez zbytečného prodlení, má spotřebitel nárok na odstranění závady zdarma;

ii. Odstranění vady opravou;

iii. Přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

iv. Odstoupení od smlouvy.

Při reklamaci předmětné vady spotřebitel informuje prodávajícího o tom, kterou z výše uvedených možností si zvolil, a učiní tak okamžitě, nebo bez zbytečného prodlení, vybranou volbu pak lze změnit pouze tehdy, pokud to schválí prodejce; s výjimkou případu, kdy spotřebitel vyžaduje provedení opravy závady a následně se prokáže, že tato oprava není možná. Pokud vady nebudou prodávajícím odstraněny v přiměřené lhůtě, nebo v případě, že je spotřebitel ze strany prodávajícího informován, že dotyčné vady nebudou odstraněny, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny místo odstoupení od smlouvy.

Pokud si spotřebitel nevybere jednu z výše uvedených možností, budou uplatněna práva nezávažného porušení – viz níže.

Kromě případů, kdy prodávající není schopen dodat nový produkt bez vady, nahradit část produktu nebo jej opravit, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu, a to i v případech, kdy prodávající nezařídí nápravu situace v přiměřené lhůtě nebo pokud náprava způsobí spotřebiteli značné obtíže.

Pokud nesprávné plnění způsobí jiné než závažné porušení, má spotřebitel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud spotřebitel nežádá slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, může prodávající dodat chybějící část(i) nebo odstranit právní vadu. Jiné vady mohou být odstraněny dle uvážení prodávajícího buďto formou opravy nebo dodáním nového produktu.

V případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo ji odmítne odstranit, může spotřebitel žádat patřičnou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, přičemž zvolená možnost může být později změněna pouze v případě schválení ze strany prodávajícího.

Dárek

Spotřebitel si je vědom, že pokud je zboží dodáno společně s jakýmkoliv dárkem, prodejce a spotřebitel uzavírají darovací smlouvu, a to pod podmínkou, že tato smlouva zaniká ihned poté, co spotřebitel využije svého práva a odstoupí od nákupní smlouvy, přičemž spotřebitel má povinnost vrátit dané zboží společně s dárkem(dárky) a vším, co v této souvislosti obdržel; v případě nevrácení bude tato situace považována za bezdůvodné obohacení. V případě, že zisk získaný bezdůvodným obohacení nelze vrátit, prodejce může požadovat finanční vyrovnání v částce odpovídající obvyklé ceně.

18. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Jste si vědomi a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, registrované ochranné známky a jiná práva k duševnímu vlastnictví všech materiálů nebo obsahů poskytovaných v rámci těchto webových stránek patří po celou dobu nám nebo tomu, kdo nám udělil oprávnění k jejich použití. Tento materiál můžete použít pouze v tom rozsahu, k jakému máte výslovné oprávnění od nás nebo poskytovatelů licence. To vám nebrání v používání těchto webových stránek v rozsahu nezbytném pro kopírování informací o vaší objednávce nebo kontaktních údajů.

19. VIRY, PIRÁTSTVÍ A JINÉ POČÍTAČOVÉ ÚTOKY

Tuto webovou stránku/aplikaci nesmíte používat k úmyslnému zavádění virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jakéhokoliv jiného softwaru či technologicky škodlivého nebo nebezpečného materiálu. Nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup k těmto webovým stránkám, serveru, který je hostitelem tohoto webu, nebo jakémukoliv serveru, počítači nebo databázi týkající se našich webových stránek. Zavazujete se, že nebudete útočit na tyto stránky prostřednictvím jakéhokoliv útoku odepření služby nebo útoku distribuovaného odepření služby. Nemáte oprávnění k používání tohoto webu/aplikace pro odesílání spamu, nevyžádané pošty nebo řetězových zpráv a vytváření falešných zpráv, které falšují totožnost jiných spotřebitelů.

Nedodržení tohoto ustanovení se považuje za přestupek, jak je definováno v platných předpisech. Jakékoliv nedodržení těchto pokynů budeme hlásit příslušným orgánům a budeme s nimi při zjišťování identity útočníka spolupracovat. Stejně tak v případě nedodržení tohoto ustanovení bude ihned pozastaveno oprávnění k používání této webové stránky.

Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou odmítnutím služby, viry nebo způsobenou jiným škodlivým softwarem či škodlivým materiálem, který v důsledku používání této webové stránky nebo stahováním jejího obsahu, nebo obsahu webů, na který vás tato stránka přesměruje, poškodí Váš počítač, počítačové zařízení, data nebo materiál.

20. ODKAZY Z NAŠICH STRÁNEK

Obsahuje-li naše webová stránka odkazy na jiné webové stránky a materiály třetích stran, tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro informační účely a nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo materiálů. V souladu s tím nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmy vyplývající z jejich použití.

21. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

Platné zákony vyžadují, aby některé informace či sdělení, která vám zasíláme, měla písemnou podobu. Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že většina komunikace s námi bude probíhat elektronickou formou. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace prostřednictvím upozornění na těchto webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s užíváním těchto elektronických komunikačních prostředků a akceptujete, že všechny smlouvy, oznámení, informace a další komunikace, které vám posíláme elektronicky, jsou v souladu se zákonnými požadavky na jejich poskytování v písemné formě. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

22. SDĚLENÍ

Sdělení, které nám posíláte, by měla být zaslána nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře. V souladu s ustanoveními v odstavci 21 výše, a pokud není uvedeno jinak, vám můžeme zasílat sdělení e-mailem, nebo na korespondenční adresu, kterou jste nám poskytli při objednávce.

Má se za to, že oznámení budou přijímána a projednávána, jakmile jsou zveřejněna na našich webových stránkách, 24 hodin poté, co byla zaslána e-mailem nebo tři dny po datu poštovného na libovolném dopisu. Jako důkaz, že bylo sdělení zasláno, postačí v případě dopisu prokázat, že byl správně adresován, že bylo zaplaceno správné poštovné a že byl řádně doručen na poštu nebo do poštovní schránky; v případě e-mailu, že sdělení bylo zasláno na adresu uvedenou příjemcem.

23. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Smlouva je závazná pro obě strany, jakož i pro naše případné nástupce, nabyvatele a dědice. Registrovaný uživatel není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím stranám.

Můžeme přenést, postoupit, uložit, zadat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést smlouvu nebo jakékoliv z práv nebo povinností z ní vyplývajících kdykoliv během jejího trvání. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, těmito přeneseními, postoupeními, uloženími a jinými přenosy nejsou dotčena práva, která vám jako spotřebiteli vyplývají ze zákona, ani nejsou v žádném případě zrušeny, sníženy nebo omezeny vyslovené i nevyslovené záruky, které vám můžeme poskytnout.

24. NÁMI NEOVLIVNITELNÉ UDÁLOSTI

Nejsme odpovědni za jakékoli neplnění nebo zpoždění v souladu s některou z povinností, které přebíráme v rámci smlouvy, pokud bude způsobeno událostmi, které jsou mimo naši kontrolu (tzv. vyšší moc).

Vyšší moc zahrnuje jakýkoliv úkon, událost, chybu při výkonu, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši kontrolu, včetně, mimo jiné, následujících:

i. Stávky, pozastavení provozu nebo jiné formy protestu.

ii.Občanské nepokoje, revolty, invaze, teroristické útoky nebo hrozby terorismu, války (vyhlášené či nikoliv) nebo hrozbu války či příprava na ni. iii. Požár, výbuch, bouře, záplavy, zemětřesení, sesuv, epidemie nebo jakákoliv jiná přírodní katastrofa.

iv.Nemožnost používání vlaků, lodí, letadel, motorizovaných dopravních prostředků nebo jiných dopravních prostředků, veřejných nebo soukromých.

v. Neschopnost používat veřejné nebo soukromé telekomunikační systémy.

vi.Nařízení, vyhlášky, zákony, předpisy nebo omezení kterékoliv vlády nebo orgánů veřejné moci.

vii. Stávka, porucha nebo nehoda v námořní a říční dopravě, poštovní přepravě nebo jakémkoli jiném druhu dopravy.

Rozumí se, že naše povinnosti vyplývající ze smluv jsou přerušeny v průběhu období, v němž vyšší moc zůstává v působnosti, a bude nám prodlouženo období pro plnění těchto povinností o dobu, jejíž délka se rovná době, po kterou trvala situace způsobená vyšší mocí. Vynaložíme veškeré přiměřené prostředky k ukončení situace způsobené vyšší mocí nebo k nalezení řešení, které nám umožní splnit naše závazky vyplývající ze smlouvy bez ohledu na situaci způsobenou vyšší mocí.

25. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Nedostatek požadavků z naší strany k přísnému dodržování z vaší strany některé z povinností převzatých vámi na základě smlouvy nebo podmínek; nebo nedostatek využívání práv nebo činností, které nám na základě smlouvy nebo podmínek přísluší, nedává vznik našemu vzdání se těchto práv nebo činností či jejich omezení, ani vás nezprošťuje jejich plnění.

Upuštění od konkrétního práva nebo činnosti z naší strany nedává vznik upuštění od jiných práv nebo činností odvozených ze smlouvy nebo z podmínek.

Zřeknutí se, z naší strany, některé z těchto podmínek, práv nebo akcí vyplývajících ze smlouvy nenabude účinnosti, pokud není výslovně stanoveno, že se jedná o zřeknutí se práv, a nebude vám formálně oznámeno v souladu s ustanoveními v sekci o oznámení výše.

26. ČÁSTEČNÉ ZRUŠENÍ

Pokud bude některá z těchto podmínek nebo jakékoliv ustanovení smlouvy prohlášeno za neplatné usnesením příslušného orgánu, zbývající podmínky zůstávají v platnosti, aniž by byly ovlivněny zmíněným prohlášením o zrušení.

27. CELÁ SMLOUVA

Tyto smluvní podmínky a jakýkoliv dokument v nich uváděný představují úplnou smlouvu mezi stranami, pokud jde o její účel, nahrazující všechny předchozí smlouvy, dohody nebo sliby mezi smluvními stranami, ať už ústní nebo písemné.

Strany uznávají, že jsme se dohodli uzavřít smlouvu bez závislosti na jakémkoliv prohlášení nebo slibu učiněného jinou stranou nebo která by mohla být odvozena z ustanovení nebo dokumentu vzniklých při jednání mezi oběma stranami dříve než zmíněná smlouva, kromě výslovně uvedených v těchto podmínkách.

Žádná ze stran neučiní žádná opatření, pokud jde o jakékoliv nepravdivé prohlášení učiněné druhou stranou, ústně nebo písemně, a to před datem smlouvy (pokud nebylo uvedené nepravdivé prohlášení učiněno podvodně). Druhá strana může přijmout opatření jen v případě, že došlo k porušení smlouvy v souladu s ustanoveními těchto podmínek.

28. NAŠE PRÁVO NA ZMĚNU TĚCHTO PODMÍNEK

Máme právo tyto podmínky kdykoliv přezkoumat a upravit. Změny a úpravy nabývají platnosti dnem jejich publikace na webové stránce www.pullandbear.com. Pokud se změnou či úpravou podmínek nesouhlasíte, máte právo na zrušení svého účtu, pokud tak neučiníte, budeme mít za to, že s nimi souhlasíte.

Jste vázáni zásadami a podmínkami platnými v okamžiku používání těchto stránek nebo při zadávání každé objednávky, kromě případů, kdy zákonem nebo rozhodnutím vládních subjektů musíme zpětně provést změny uvedených zásad, Podmínek nebo Zásad ochrany soukromí. V takovém případě budou možné změny také ovlivňovat objednávky, které jste předtím zadali.

Náš průvodce nákupem na našem webu tvoří nedílnou součást těchto podmínek a jeho znění je třeba vykládat a uplatňovat v jejich kontextu. Výše zmíněné ustanovení týkající se úprav a změny se vztahuje rovněž na průvodce nákupem.

29. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNOST

Používání našich webových stránek a uzavírání smluv na nákup produktů prostřednictvím uvedených stránek se řídí českými právními předpisy.

Jakýkoliv spor, který vznikne nebo se vztahuje k používání této webové stránky nebo uvedených smluv, podléhá nevýhradní příslušnosti českých soudů.

V případě, že se spotřebitel jako kupující domnívá, že byla porušena jeho práva, může vznést svou stížnost na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy contact@pullandbear.com za účelem dosažení mimosoudního urovnání. Podle českého zákona o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů týkajících se kupní smlouvy s prodávajícím, pokud spotřebitel není spokojen s vyřízením své žádosti ze strany prodávajícího, nebo pokud prodávající a spotřebitel nedospěli k vyřešení sporu jiným způsobem. Subjekt odpovědný za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz/en/.

Zákazník zahájí mimosoudní řešení spotřebitelských sporů předložením svého návrhu České obchodní inspekci písemně nebo ústní nahrávkou nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/ .

Pokud byl nákup mezi prodávajícím a spotřebitelem uskutečněn online prostřednictvím webové stránky prodávajícího, prodávající tímto v souladu s nařízením (EU) č. 524/2013 informuje spotřebitele, že tento je oprávněn vyřešit s prodávajícím spotřebitelský spor mimosoudní cestou prostřednictvím online platformy pro řešení sporů; internetová adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Obchodní kontrola se provádí pod dohledem příslušného živnostenského úřadu.

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, nic v tomto článku nemá vliv na vaše zákonná práva, jak jsou uznána všemi platnými právními předpisy v této oblasti.

30. KOMENTÁŘE A NÁVRHY

Vaše komentáře a doporučení jsou vždy vítány. Prosím, pošlete nám jakékoliv komentáře a návrhy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kromě toho jsou spotřebitelům a uživatelům k dispozici oficiální formuláře žádosti. Můžete o ně požádat zasláním e-mailu na adresu ontact@pullandbear.com

Poslední aktualizace: 1, února 2021

PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a odevzdejte pouze tehdy, pokud žádáte o odstoupení od smlouvy)

Adresa: Inditex Česká republika, s.r.o., obchodující pod jménem Pull & Bear,

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika

a e-mailová adresa contact@pullandbear.com.

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy týkající se následujícího zboží:

Objednáno/přijato dne (*)

Jméno zákazníka

Adresa zákazníka

Podpis zákazníka (pouze pro papírové formuláře)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte