Politika životního prostředí

PDF

Společnost Pull&Bear se zavázala k ochraně životního prostředí, protože ohleduplnost k prostředí, které nás obklopuje, je pro nás důležité a chceme přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Níže uvádíme některé z našich do této doby navržených akcí či cílů v rámci závazku vůči životnímu prostředí, který je součástí Společenské odpovědnosti skupiny Inditex zveřejněné na www.inditex.com

V PRODEJNĚ

ŠETŘÍME ENERGIE: EKOLOGICKY EFEKTIVNÍ PRODEJNA

Vyvíjíme model ekologicky efektivního řízení prodejny s cílem snížit spotřebu energie o 20 % zohledněním kritérií udržitelnosti a energetické účinnosti, počínaje designem prodejny přes osvětlení, vytápění nebo chlazení, až po možné znovuvyužití nábytku a dekorací. Tak přispíváme ke snížení emisí CO2 a k boji proti změně klimatu.

SNIŽUJEME MNOŽSTVÍ ODPADU A RECYKLUJEME: PROGRAM REÚSEME (POUŽIJ MĚ ZNOVU)

Pull&Bear realizuje komplexní řízení odpadu v prodejně. V prodejnách se sbírají ramínka a ochranné čipy a vyrábějí se z nich jiné plastové prvky. I veškeré papírové a plastové obaly jsou recyklovatelné.

SVŮJ TÝM VZDĚLÁVÁME A UČÍME HO VNÍMAVOSTI

Naše zaměstnance kontinuálně školíme k šetrnému využívání energií a učíme je ohleduplně vnímat životní prostředí jak v rámci jejich zaměstnání, tak i v osobním životě. Tyto plány realizujeme pomocí interních sdělovacích kampaní i prostřednictvím zvláštních plánů v rámci multimediálního školení.

V OBLASTI SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

EKOLOGIČTĚJŠÍ TAŠKY

Všechny plastové tašky, které od nás zákazníci dostávají, jsou biologicky rozložitelné, takže předcházíme kontaminaci životního prostředí, kterou způsobují běžné plasty. Aditivum D2W zaručuje 100% biologické rozložení plastu.

Papírové tašky jsou dále označeny znakem FSC, který je zárukou, že celý výrobní proces od těžby lesa, odkud pocházejí suroviny, až po dodání na prodejnu splňuje přísné požadavky s ohledem na životní prostředí.

RECYKLOVATELNÉ DÁRKOVÉ KARTY A KARTY AFFINITY CARD

Oba druhy karet jsou kompletně recyklovatelné, neboť se vyrábí z materiálu PET a ekologických barev bez PVC.

GENERUJEME RECYKLOVANÉ INFORMACE

Všechny materiály sloužící ke komunikaci s našimi zákazníky, od seznamu prodejen až po formuláře pro hledání zaměstnanců, se vyrábí z recyklovaného papíru nebo se znakem FSC nebo PEFC (certifikát zaručující udržitelné lesní hospodaření).

OBUV BEZ PVC

Materiály, které používáme při výrobě naší obuvi, jsou šetrné vůči životnímu prostředí, protože nepoužíváme deriváty petroleje, které nejsou biologicky rozložitelné (bez PVC).

Zacházení se zvířaty

PDF

Co se týče materiálů živočišného původu, společnost Pull&Bear aplikuje na všechny své produkty standardy skupiny Inditex. Tato politika stanovuje, že tyto produkty pocházejí z chovů, kde je se zvířaty zacházeno eticky a odpovědně. V žádném případě se nejedná o produkty živočišného původu pocházející ze zvířat poražených výhradně za účelem komercializace jejich kůže, krunýřů, rohoviny, kostí, peří, či prachového peří nebo jiného materiálu. V souladu s principy programu Obchod bez kožešin – Fur Free Retailer (Fur Free Alliance), kterého se skupina Inditex účastní, neprodává společnost Pull&Bear kožešiny. Kosmetické výrobky prodávané společností Pull&Bear, ani jejich ingredience, nebyly testované na zvířatech.

Zásady ochrany osobních údajù

PDF

Nákupní podmínky

PDF

OBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP A POUŽÍVÁNÍ

1. ÚVOD

Tento dokument (společně s dokumenty v něm uvedenými) stanoví obecné podmínky, kterými se řídí tato webová stránka www.pullandbear.com a na ní uskutečňovaný nákup produktu/ů (dále jen „podmínky“).

Žádáme vás, abyste si před použitím těchto webových stránek pečlivě přečetli Podmínky, naše Zásady používání souborů cookie a Zásady ochrany osobních údajů (dále jen společně „Zásady ochrany dat“). Používáte-li tyto stránky nebo pokud jejich prostřednictvím zadáváte objednávku, jste vázáni těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s Podmínkami a Zásadami pro ochranu údajů nesouhlasíte, nepoužívejte tyto stránky.

Tyto podmínky mohou být pozměněny. Je vaší odpovědností číst je pravidelně, protože se jedná o podmínky, které jsou platné ve chvíli používání webové stránky nebo uzavření příslušné smlouvy (jak je definováno dále).

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře, dostupného z našich webových stránek.

Smlouva (jak je definováno níže), může být realizována v jednom z jazyků dle vašeho výběru, ve kterém jsou k dispozici Podmínky na této webové stránce.

2. ÚDAJE O NÁS

Prodej zboží prostřednictvím této webové stránky je uskutečňován pod jménem prodejce Pull & Bear Česká republika s.r.o., se sídlem na adrese Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mailová adresa: contact@pullandbear.com, telefonní číslo sloužící pouze k identifikačním účelům +420 224 239 873, zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108203, IČ 272 58 360, DIČ CZ27258360.

3. ÚDAJE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTĚVÁCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

Informace nebo osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete, jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Používáním této webové stránky se záměrem využít jakoukoliv naši dostupnou službu či funkci nám vědomě poskytujete výslovný souhlas se zpracováním údajů a informací a prohlašujete, že poskytnuté informace a údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Před využitím jakékoliv naší dostupné služby či funkce, zejména v souvislosti se zpracováním objednávky či před jakoukoliv jinou aktivitou související s nákupem produktu(ů) si prosím pečlivě přečtěte informace o zpracování osobních dat - zásady ochrany soukromí - které jsou dostupné na našich webových stránkách.

4. POUŽÍVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK

Pokud používáte tyto stránky a zadáváte jejich prostřednictvím objednávky, souhlasíte že:

 • Budete používat tyto webové stránky pouze k dotazům a právně platným objednávkám.

ii. Nebudete zadávat falešné nebo podvodné objednávky. Pokud lze mít důvodně za to, že byla zadána objednávka tohoto typu, budeme oprávněni ji zrušit a informovat příslušné orgány.

iii. Poskytnete nám svou pravdivou a přesnou e-mailovou adresu, poštovní adresu a ebo další kontaktní údaje. Souhlasíte také s použitím těchto informací za účelem kontaktování vás v souvislosti s vaší objednávkou v případě potřeby (viz. naše Zásady ochrany soukromí).

Pokud nám neposkytnete všechny potřebné informace, nebudete mít možnost zadat objednávku.

Zadáním objednávky na těchto webových stránkách prohlašujete, že je vám více než 18 let a jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy.

5. DOSTUPNOST SLUŽEB

Doručovací služby pro zboží nabízené na těchto webových stránkách jsou k dispozici pouze v České republice.

6. FORMALIZACE SMLOUVY

Informace obsažené v těchto Podmínkách a údaje na této webové stránce nepředstavují prodejní nabídku, ale spíše pozvánku k uzavření smlouvy. Dokud vaše objednávka nebyla námi výslovně přijata, neexistuje mezi vámi a námi žádná smlouva týkající se produktu. Pokud nebyla vaše nabídka přijata a z vašeho účtu byla odepsána příslušná částka, budou vám peníze vráceny v plné výši.

Chcete-li zadat objednávku, držte se postupu pro online nákup a klikněte na „potvrdit platbu“.

Poté obdržíte e-mail potvrzující příjem objednávky („potvrzení objednávky“). To neznamená, že vaše objednávka byla přijata. Vaše objednávka představuje vámi učiněnou nabídku na nákup jednoho či více našich produktů. Veškeré objednávky musí být přijaty z naší strany. O tomto přijetí budete informováni e-mailem, ve kterém potvrdíme, že objednávka byla odeslána („Potvrzení o zásilce“). Smlouva („Smlouva“) se uzavírá až po odeslání potvrzení o zásilce.

Souhrn podrobností o vaší objednávce bude připojen k Potvrzení o zásilce („elektronická stvrzenka“).

7. DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Veškeré objednávky produktů závisejí na jejich dostupnosti. Pokud se vyskytnou problémy s dodáním objednaných produktů, nebo pokud se zboží již nenachází na skladě, vyhrazujeme si právo poskytnout vám informace o náhradních produktech stejné nebo vyšší kvality a hodnoty, které si můžete objednat. Pokud si nepřejete objednat náhradní produkty, vrátíme vám celou částku, kterou jste zaplatili.

8. ZAMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odstranit jakýkoliv produkt z těchto webových stránek a odstranit z něj nebo upravit jakýkoliv materiál nebo obsah. I když vždy uděláme vše pro to, abychom zpracovali všechny objednávky, mohou nastat mimořádné okolnosti, které nás donutí odmítnout vyřídit objednávku po odeslání potvrzení objednávky. Vyhrazujeme si právo tak učinit kdykoliv.

Neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za odstranění jakéhokoli produktu z těchto webových stránek, za odstranění či úpravu jakéhokoli materiálu nebo obsahu z webových stránek nebo za nevyřízení objednávky poté, co jsme odeslali potvrzení o jejím přijetí.

9. DODÁNÍ

Možné způsoby doručení, odpovídající množství a jiné související informace jsou popsány v našem Průvodci nákupem (viz. sekce Doručení).

Bez ohledu na výše uvedený odstavec 7 o dostupnosti produktu/ů a s výjimkou mimořádných okolností, budeme se snažit poslat objednávku sestávající z produktů uvedených v každém potvrzení o zásilce, před datem doručení uvedeným v příslušném potvrzení, nebo není-li uvedeno datum doručení, v odhadovaném časovém horizontu, uvedeném při výběru způsobu doručení a v každém případě ve lhůtě nejdéle 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.

Nicméně může dojít ke zdržení z důvodů, jako je například výskyt nepředvídatelných okolností nebo v souvislosti s místem dodání.

Pokud z nějakého důvodu nejsme schopni splnit termín dodání, budeme vás o této situaci informovat a nabídneme vám možnost pokračovat v nákupu s určením nového termínu dodání, nebo zrušit objednávku s vrácením plné částky, kterou jste zaplatili. V každém případě mějte na paměti, že o sobotách, nedělích a o svátcích neposkytujeme doručení do domu.

Pro účely těchto Podmínek se „dodávka“ považuje za „doručenou“ jakmile vy nebo vámi určená třetí strana získá zboží do fyzického držení, což je možné doložit podpisem na potvrzení o obdržení objednávky na vámi uvedené dodací adrese.

10. NEMOŽNOST DORUČENÍ

Pokud je pro nás nemožné doručit vám objednávku, pokusíme se najít bezpečné místo, kde ji zanecháme. Pokud takové místo nenalezneme, vrátí se vaše objednávka do našeho skladu. Zároveň vám zanecháme vzkaz s vysvětlením, kde se vaše objednávka nachází a co je potřeba udělat, aby byla znovu doručena. Pokud nebudete na místě dodání v dohodnutý čas, žádáme vás, abyste nás kontaktovali, a my přeložíme dodávku na jiný den.

Jestliže po uplynutí 30 dnů, ode dne, kdy byla objednávka připravena k doručení, nebude z námi nezaviněných důvodů možné ji doručit, předpokládáme, že si přejete smlouvu zrušit a ukončíme ji. V důsledku ukončení smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně poplatků za doručení zásilek (s výjimkou jakýchkoliv dalších poplatků vyplývajících z vámi zvoleného způsobu doručení, který je jiný, než ten, který nabízíme) bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy byla ukončena tato smlouva.

Mějte prosím na paměti, že doprava, vzniklá ukončením smlouvy, může zahrnovat dodatečné náklady a budeme oprávněni je přenést na vás.

11. PŘENOS RIZIKA A VLASTNICTVÍ PRODUKTŮ

Za produkty přebíráte zodpovědnost v okamžiku dodání, jak je uvedeno ve výše uvedeném odstavci 9.

Vlastníkem produktu se stáváte tehdy, kdy obdržíme plnou úhradu všech splatných částek, včetně poplatků za doručení zásilek, nebo v okamžiku dodání zboží (jak je definováno ve výše uvedeném odstavci 9), pokud k takovému dodání došlo později.

12. CENA A PLATBA

Cena produktů bude ve všech případech stanovena na naší webové stránce, s výjimkou případů zjevného omylu. I přesto, že se snažíme zajistit, aby ceny uvedené na naší webové stránce byly uvedeny správně, může dojít k chybě. Zjistíme-li chybu týkající se ceny kteréhokoliv z vámi objednaných produktů, informujeme vás co nejdříve a nabídneme vám možnost potvrzení vaší objednávky se správnou cenou nebo její zrušení. Pokud se s vámi nebudeme moci spojit, objednávka bude považována za zrušenou a veškeré zaplacené částky budou bez prodlení vráceny v plné výši do 14 dní od ukončení této smlouvy.

Nejsme povinni vám poskytnout žádný produkt za nesprávnou nižší cenu (i když jsme zaslali potvrzení o doručení) v případě, že chyba v ceně je zřejmá a nezpochybnitelná a mohla by být vámi odůvodněně uznána jako cena nesprávná. Pokud se tak stane, nabídneme spotřebiteli možnost zakoupit produkt za správnou cenu, nebo zrušit objednávku.

Ceny na webových stránkách jsou včetně DPH, ale nezahrnují poplatky za doručení zásilky, které se přičítají k celkové ceně, jak je uvedeno v průvodci nákupem (viz kapitola věnovaná poplatkům za doručení).

Ceny se mohou kdykoli změnit. Nicméně, s výjimkou výše uvedeného, změny se nedotknou objednávek, pro které jsme již odeslali potvrzení objednávky. Ceny produktů jsou ty, které platí v okamžiku objednávky spotřebitele.

Jakmile si vyberete všechny položky, které si přejete koupit, budou přidány do košíku. Dalším krokem bude zpracování objednávky a provedení platby. Za tímto účelem je nutné postupovat podle pokynů nákupního procesu a poskytnout a potvrdit informace vyžadované v každém kroku. Kromě toho můžete v průběhu celého procesu nákupu před platbou upravit údaje o objednávce. Podrobné informace o nákupním procesu jsou uvedeny v průvodci nákupem. V případě, že jste registrovaným uživatelem, jsou v sekci Můj účet dostupné všechny vámi zadané objednávky.

Jako platební metodu můžete použít následující karty: Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron, zaměstnanecké karty a PayPal.

Aby se minimalizovalo riziko neoprávněného přístupu, budou údaje o vaší kreditní kartě zašifrovány. Jakmile obdržíme vaši objednávku, požádáme o předběžnou autorizaci karty k ověření, zda jsou na vaší kartě dostatečné prostředky k dokončení transakce. Částka bude stržena z karty ve chvíli, kdy vaše objednávka opustí náš sklad.

V případě, že je Vaší platební metodou PayPal, bude vám částka účtována ve chvíli, kdy potvrdíte objednávku.

Kliknutím na tlačítko „Autorizovat platbu“ potvrzujete, že je kreditní karta vaše.

Kreditní karty jsou předmětem ověřování a schvalování ze strany subjektu, který je vydal. Pokud subjekt platbu neschválí, nejsme odpovědní za žádné zpoždění nebo chybu při doručení a nemůžeme s vámi uzavřít žádnou Smlouvu.

Podle českého zákona o elektronické evidenci tržeb je prodejce kupujícímu povinen vydat fakturu; a zároveň má povinnost provádět on-line registraci přijatých tržeb u správce daně.

Používáme elektronické faktury. Tímto souhlasíte, že obdržíte faktury elektronicky. Elektronické faktury jsou vám k dispozici ve formátu PDF v sekci „Můj účet“ na této webové stránce. Budeme vás

při každém nákupu informovat o dostupnosti elektronické faktury.

13. NAKUPOVÁNÍ ZBOŽÍ JAKO HOST

Na těchto stránkách je také k dispozici možnost nákupu zboží jako host. V rámci tohoto typu nákupu po vás budeme žádat pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro zpracování vaší objednávky. Po dokončení nákupního procesu vám bude nabídnuta možnost registrace či možnost pokračovat jako neregistrovaný uživatel.

14. RYCHLÝ NÁKUP

Rychlý nákup (dále jen „rychlý nákup“) vám usnadní nákupy na těchto webových stránkách, takže nebudete muset při každé objednávce zadávat dopravu a fakturační a platební údaje. Rychlý nákup je k dispozici v sekci „Nákupní košík“.

K využívání Rychlého nákupu budete muset uložit informace o vaší kartě. Můžete tak učinit při platbě s některou z karet přijímaných těmito webovými stránkami kliknutím na možnost „Uložit údaje o mé kartě“.

Tímto způsobem se uloží následující údaje o kartě: číslo karty, jméno držitele karty, tak jak zobrazeno na kartě, a datum ukončení platnosti karty.

Chcete-li uložit údaje o kartě a používat Rychlý nákup, budete muset souhlasit s příslušnými Zásadami ochrany soukromí.

Souhlasem s používáním rychlého nákupu schvalujete, že nákupy placené prostřednictvím tohoto nástroje budou účtovány na příslušnou kartu, spojenou s tímto nástrojem. Použití karty se ve všech případech řídí písemnými podmínkami mezi vámi a vydavatelem karty.

Pro službu Rychlý nákup můžete uložit údaje o libovolném počtu karet, ale aby to bylo možné, je třeba s každou z nich učinit alespoň jednu platbu. Pokud chcete uložit informace o více než jedné kartě, bude ta karta, jejíž údaje byly uloženy jako poslední, považována za vaši „oblíbenou kartu“, a při Rychlém nákupu bude automaticky použita k placení. Svou oblíbenou kartu však můžete změnit v sekci Můj účet těchto webových stránek.

Chcete-li využít službu Rychlý nákup, stačí kliknout na tlačítko „Rychlý nákup“, které se objeví v nákupním košíku. Na obrazovce se ihned objeví informace o doručení, fakturaci a platbě za váš nákup. Informace uvedené na této obrazovce nelze upravit, pokud je některý údaj nesprávný, nedokončujte nákup. Pokud chcete provést nákup s použitím jiných údajů, nepoužívejte prosím službu Rychlý nákup.

Svou oblíbenou kartu, spojenou s funkcí Rychlý nákup, můžete změnit v sekci Můj účet na těchto webových stránkách.

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud nakupujete zboží jako host.

15. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

V souladu s obecnými platnými pravidly a předpisy podléhají všechny nákupy, provedené prostřednictvím webových stránek, dani z přidané hodnoty (DPH).

16. PODMÍNKY VÝMĚNY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

16.1 Zákonné právo na odstoupení od Smlouvy

Právo na odstoupení od Smlouvy

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne za 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce, zboží fyzicky převezme, nebo v případě různých druhů zboží v rámci jedné objednávky doručených samostatně, po uplynutí 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce, fyzicky převezme poslední zboží objednané v rámci jedné objednávky.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, můžete nás kontaktovat e-mailem na contact@pullandbear.com, prostřednictvím sekce „Můj účet“ našich webových stránek nebo vyplněním našeho kontaktního formuláře a sdělit nám své rozhodnutí o odstoupení z této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např.: dopis zaslaný poštou či e-mailem) obsahujícím údaje o objednávce (včetně čísla objednávky a popisu produktu(ů) k vrácení). Můžete použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přiložen v příloze, avšak není to povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí vám zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (oznámení nemusí být dodáno nebo produkty vráceny v této lhůtě).

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, vrátíme vám plnou cenu za zboží a všechny ostatní platby, které jsme od vás přijali v souvislosti se smlouvou, včetně poplatků za doručování zásilek (s výjimkou jakýchkoli dalších poplatků vyplývajících z vašeho výběru způsobu doručení jiným než obvyklým způsobem, které nabízíme) bez jakéhokoli zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy byla ukončena tato smlouva. Takovéto vrácení peněz provedeme stejným platebním způsobem, jaký byl použit při původní transakci. V každém případě vám v důsledku této úhrady nevzniknou žádné náklady. Bez ohledu na výše uvedené, s vrácením peněz můžeme počkat do té doby, kdy obdržíme zboží zpět, nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží odeslali, podle toho, k čemu dojde dříve.

Produkt(y) zašlete zpět nebo je odevzdejte v kterékoliv prodejně Pull & Bear v České republice bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů ode dne kdy jste nám oznámili odstoupení od smlouvy. Termín je považován za dodržený, pokud nám produkt(y) zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Za případné snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace, která není nezbytná ke stanovení charakteru, vlastností a funkčnosti produkt(ů) jste odpovědní výhradně vy.

16.2 Smluvní právo na odstoupení od Smlouvy

Kromě zákonného práva na zrušení smlouvy pro spotřebitele, které je uvedeno v odstavci 16.1 výše, vám poskytneme k vrácení lhůtu 30 dnů ode dne odeslání produktů (kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 16.3 níže, u nichž je právo na zrušení vyloučeno).

V případě vrácení produktu(ů) v rámci smluvního termínu nároku na odstoupení od Smlouvy po uplynutí zákonné lhůty vám bude vrácena pouze částka zaplacená za daný(é) produkt(y). Poplatky za doručení vám vráceny nebudou.

Své smluvní právo na odstoupení můžete uplatnit v souladu s ustanovením bodu 16.1 výše. Nicméně pokud nás o svém záměru odstoupit od Smlouvy informujete po uplynutí zákonné lhůty na odstoupení od Smlouvy, musíte nám v každém případě doručit zboží v rámci 30denní lhůty od Potvrzení o doručení.

16.3 Obecná ustanovení

Nemáte právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jedná o zásilku některého z následujících produktů:

i. Zakázkové předměty

ii. Hudební CD/DVD bez původního obalu.

iii. Uzavřené zboží, které není vhodné k vrácení z hygienických důvodů a které bylo po dodání otevřeno.

Vaše právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výlučně na produkty, které jsou vráceny ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Peníze nebudou vráceny v případě, že produkt byl použit poté, co byl otevřen, není ve stejném stavu, ve kterém byl dodán, nebo pokud byl poškozen, proto zacházejte s produkty ve svém držení opatrně.

Produkt(y) prosím vraťte, pokud možno, v originálním balení. V každém případě byste spolu s produktem/y k vrácení měli předložit / zaslat e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o zásilce, a je také uložena na vašem účtu na naší webové stránce a v mobilní aplikaci Pull & Bear.

Po zrušení musí být příslušné produkty vráceny následovně:

 • Vrácení v kterékoli prodejně Pull & Bear:

Můžete vrátit jakýkoli produkt v jakékoli prodejně Pull & Bear v České republice, která má oddělení, do kterého patří produkt, který si přejete vrátit. V takovém případě byste měli v prodejně

předložit spolu s produktem e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o zásilce a je také uložena na vašem účtu našeho webu a v mobilní aplikaci Pull & Bear. E-stvrzenku můžete předložit také v digitální podobě na vašem mobilním telefonu nebo ji přinést vytištěnou.

 • Vrácení prostřednictvím kurýrní služby:

Pro vrácení produktu(ů) prostřednictvím námi domluvené kurýrní služby se na náš obraťte prostřednictvím našeho webového formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu contact@pullandbear.com, abychom zajistili vyzvednutí produktu u vás doma. Měli byste zaslat zboží v originálním obalu, pokud je to možné, a postupovat podle pokynů v sekci „VRÁCENÍ“ na těchto webových stránkách. Pokud jste si zakoupili jakýkoli produkt jako host, můžete požádat o vrácení prostřednictvím kurýrní služby zasláním e-mailu na contact@pullandbear.com.

Žádná ze dvou právě uvedených možností nevyžaduje placení dodatečných nákladů.

Produkt(y) můžete vrátit přímo na adresu uvedenou na stvrzence, přijaté při dodání produktu(ů). Žádáme vás, abyste produkty vrátili bez prodlení společně s vytištěnou e-stvrzenkou, která byla přiložena k potvrzení o zásilce, a která je také uložena na vašem účtu na naší webové stránce a v mobilní aplikaci Pull & Bear. Náklady vynaložené na vrácení produktu hradíte vy.

Po přezkoumání zboží vás budeme informovat o tom, zda máte nárok na vrácení zaplacených částek. Poplatky za doručení budou vráceny v okamžiku uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě a po vrácení všech příslušných produktů. Náhrada bude vyplacena co nejdříve a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy jste nám oznámili svůj záměr odstoupit od smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedené, s vrácením peněz můžeme počkat do té doby, kdy obdržíme zboží zpět, nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste produkt(y) odeslali, podle toho, k čemu dojde dříve. Peníze budou vždy vráceny prostřednictvím stejné platební metody, jakou jste použili pro nákup.

Podle výše uvedeného nesete náklady a rizika spojená s vrácením produktu(ů).

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu na contact@pullandbear.com.

16.4 Vrácení vadných produktů

Pokud se domníváte, že v okamžiku dodání produkt(y) neodpovídá (neodpovídají) smlouvě, kontaktujte nás okamžitě zasláním e-mailu na contact@pullandbear.com, prostřednictvím sekce „Můj účet“ nebo „Vrácení“ webových stránek nebo vyplněním kontaktního formuláře, s uvedením podrobností o produktu a o jeho poškození.

Vraťte produkt(y) přímo na adresu uvedenou na stvrzence přijaté při dodání produktu(ů), v kterékoli prodejně Pull & Bear v České republice, nebo je/j předejte kurýrovi, kterého vyšleme do vašeho domova. V každém případě byste spolu s produktem k vrácení měli předložit / zaslat e-stvrzenku, která byla přiložena k potvrzení o zásilce, a je také uložena na vašem účtu na naší webové stránce a v aplikaci Pull & Bear.

Vrácený produkt pečlivě prohlédneme a v přiměřené lhůtě vám e-mailem oznámíme, zda může být produkt(y) vyměněn(y) nebo zda máte nárok na vrácení peněz.

Vrácení nebo výměna produktu se uskuteční co nejdříve a v každém případě do 14 dnů ode dne, kdy vám zašleme e-mail s potvrzením, že probíhá náhrada nebo výměna produktu.

Je-li potvrzena vada nebo poškození u vrácených produktů, dáme vám plnou náhradu včetně všech výdajů za doručení a vrácení. Peníze budou vždy vráceny prostřednictvím stejné platební metody, jakou jste použili pro nákup.

V každém případě musí být zachována všechna práva v souladu s platnými právními předpisy.

17. ODPOVĚDNOST A ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Nic v těchto podmínkách žádným způsobem nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost:

i. v případě smrti nebo újmy na zdraví způsobené naší nedbalostí;

ii. V případě podvodu nebo podvodného jednání, nebo

iii. v jakémkoli případě, v němž byla nezákonně nebo nedovoleně vyloučena naše odpovědnost, nebo došlo k pokusu ji vyloučit či omezit.

Bez ohledu na předchozí odstavec a v rozsahu povoleném zákonem, pokud tyto podmínky nestanoví jinak, nepřijmeme žádnou odpovědnost za tyto ztráty, bez ohledu na jejich původ:

i. ušlý výdělek nebo zisk z prodeje;

ii. Provozní ztráta;

iii. ušlý zisk nebo ztráta zakázek;

iv. ztráta odhadovaných úspor;

v. ztráta dat; a

vi. ztráta času obvykle vynaloženého na obchodní nebo manažerské aktivity.

Vzhledem k otevřené povaze těchto webových stránek a možnostem chyb při ukládání a přenosu digitálních informací nezaručujeme přesnost a bezpečnost informací přenášených nebo získaných prostřednictvím těchto webových stránek, pokud na nich není výslovně uvedeno jinak.

Všechny popisy produktů, informace a materiály uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez výslovných nebo předpokládaných záruk, s výjimkou těch, které stanoví zákon. V tomto smyslu se vám jakospotřebiteli nebo uživateli zavazujeme dodat zboží v souladu s ustanoveními Smlouvy a jsme odpovědni za jakýkoliv rozpor se smlouvou při doručení zboží. Je zřejmé, že zboží je v souladu se Smlouvou, jestliže: (i) odpovídá námi uvedenému popisu a má takové vlastnosti, jaké jsme uvedli na této webové stránce; (ii) je schopno plnit účel, pro který je zboží tohoto typu běžně používáno; (iii) vyznačuje se kvalitou a vlastnostmi, které jsou obvyklé pro takovýto druh zboží, a které jsou od tohoto druhu zboží očekávány. V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškeré záruky s výjimkou těch, které nemohou být legitimně vyloučeny ve prospěch spotřebitelů a uživatelů.

Rozpor se smlouvou

Prodávající je spotřebiteli povinen dodat produkt(y) bez vady. Zejména ručí prodávající spotřebiteli za to, že v okamžiku, kdy je produkt obdržen spotřebitelem:

 • Produkt má vlastnosti, na kterých se strany dohodly nebo (v případě, že nebyly dohodnuty), vlastnosti, které popisuje prodávající, nebo takové, které spotřebitel od zboží této povahy či související reklamou očekává.
 • Produkt může být použit pro účely uvedené prodávajícím nebo pro účely, pro které je produkt tohoto druhu obvykle používán.
 • Produkt je dodán v odpovídajícím množství, rozměrech nebo hmotnosti.
 • Produkt odpovídá zákonem stanoveným požadavkům.

V případě, že se produkt stane vadným do šesti měsíců od obdržení, je produkt považován za vadný již po obdržení. Není-li stanoveno jinak, má spotřebitel nárok reklamovat vadné spotřební zboží do 24 měsíců od jeho obdržení. To se nevztahuje na:

 • Závady související se slevou;
 • Běžné opotřebení;
 • Vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením a zřejmé v okamžiku převzetí spotřebitelem;
 • Případy, vyplývající z povahy věci.

Nesprávné plnění nelze reklamovat v případě, že si byl spotřebitel vědom závady před převzetím produktu, nebo v případě, že byla vada způsobena spotřebitelem. Spotřebitel není oprávněn požadovat záruku s ohledem na závady způsobené vnějšími okolnostmi po chvíli, kdy přešla odpovědnost za poškození zboží na spotřebitele.

Zásadní porušení smlouvy

Pokud nesprávné plnění představuje závazné porušení smlouvy, má spotřebitel nárok na:

 • Odstranění závady prostřednictvím dodání nového produktu nebo jeho chybějící části, pokud je takováto výměna vzhledem k povaze dané závady; v případě, že je část výrobku vadná, může spotřebitel požadovat pouze výměnu takovéto části výrobku; pokud tato výměna není možná, spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy; za předpokladu, že výše uvedené není možné vzhledem k povaze dané závady, zejména pokud je možné závadu odstranit bez zbytečného prodlení, má spotřebitel nárok na odstranění závady zdarma;
 • Odstranění vady opravou;
 • Přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • Odstoupení od smlouvy.

Při reklamaci předmětné vady spotřebitel informuje prodávajícího o tom, kterou z výše uvedených možností si zvolil, a učiní tak okamžitě, nebo bez zbytečného prodlení, vybranou volbu pak lze změnit pouze tehdy, pokud to schválí prodejce; s výjimkou případu, kdy spotřebitel vyžaduje provedení opravy závady a následně se prokáže, že tato oprava není možná. Pokud vady nebudou prodávajícím odstraněny v přiměřené lhůtě, nebo v případě, že je spotřebitel ze strany prodávajícího informován, že dotyčné vady nebudou odstraněny, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny místo odstoupení od smlouvy.

Pokud si spotřebitel nevybere jednu z výše uvedených možností, budou uplatněna práva nezávažného porušení - viz níže.

Kromě případů, kdy prodávající není schopen dodat nový produkt bez vady, nahradit část produktu nebo jej opravit, mají spotřebitelé právo na přiměřenou slevu, a to i v případech, kdy prodávající nezařídí nápravu situace v přiměřené lhůtě nebo pokud náprava způsobí spotřebiteli značné obtíže.

Nezávažné porušení smlouvy

Pokud nesprávné plnění způsobí jiné než závažné porušení, má spotřebitel právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud spotřebitel nežádá slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, může prodávající dodat chybějící části nebo odstranit právní vadu. Jiné vady mohou být odstraněny dle uvážení prodávajícího buďto formou opravy nebo dodáním nového produktu.

V případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo ji odmítne odstranit, může spotřebitel žádat patřičnou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, přičemž zvolená možnost může být později změněna pouze v případě schválení ze strany prodávajícího.

Dárek

Spotřebitel si je vědom, že pokud je zboží dodáno společně s jakýmkoliv dárkem, prodejce a spotřebitel uzavírají darovací Smlouvu, a to pod podmínkou, že tato Smlouva zaniká ihned poté, co spotřebitel v průběhu 14 dnů využije své právo a odstoupí od nákupní smlouvy, přičemž spotřebitel má povinnost vrátit dané zboží společně s dárkem/y a vším, co v této souvislosti obdržel; v případě nevrácení bude tato situace považována za bezdůvodné obohacení. V případě, že zisk získaný bezdůvodným obohacení nelze vrátit, prodejce může požadovat finanční vyrovnání v částce odpovídající obvyklé ceně.

18. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Uznáváte a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, registrované ochranné známky a jiná práva k duševnímu vlastnictví všech materiálů nebo obsahů poskytovaných v rámci těchto webových stránek patří po celou dobu nám nebo tomu, kdo nám udělil oprávnění k jejich použití. Tento materiál můžete použít pouze v tom rozsahu, k jakému máte výslovné oprávnění od nás nebo poskytovatelů licence. To vám nebrání v používání těchto webových stránek v rozsahu nezbytném pro kopírování informací o vaší objednávce nebo kontaktních údajů.

19. VIRY, PIRÁTSTVÍ A JINÁ POČÍTAČOVÁ NAPADENÍ

Tuto webovou stránku/aplikaci nesmíte používat k úmyslnému zavádění virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jakéhokoliv jiného softwaru či technologicky škodlivého nebo nebezpečného materiálu. Nesmíte se pokoušet o neoprávněný přístup k těmto webovým stránkám, serveru, který je hostitelem tohoto webu, nebo jakémukoliv serveru, počítači nebo databázi týkající se našich webových stránek. Zavazujete se, že nebudete útočit na tyto stránky prostřednictvím jakéhokoli útoku odepření služby nebo útoku distribuovaného odepření služby. Nemáte oprávnění k používání tohoto webu / aplikace pro odesílání spamu, nevyžádané pošty nebo řetězových zpráv a vytváření falešných zpráv, které falšují totožnost jiných spotřebitelů.

Nedodržení tohoto ustanovení se považuje za přestupek, jak je definováno v platných předpisech. Jakékoli nedodržení těchto pokynů budeme hlásit příslušným orgánům a budeme s nimi při zjišťování identity útočníka spolupracovat. Zároveň bude v případě nedodržení tohoto odstavce okamžitě pozastaveno oprávnění k použití těchto webových stránek.

Neneseme odpovědnost za škodu způsobenou odmítnutím služby, viry nebo způsobenou jiným škodlivým softwarem či škodlivým materiálem, který v důsledku používání této webové stránky nebo stahováním jejího obsahu, nebo obsahu webů, na který vás tato stránka přesměruje, poškodí Váš počítač, počítačové zařízení, data nebo materiál.

20. ODKAZY Z NAŠICH STRÁNEK

Pokud naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky a materiály třetích stran, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro informační účely a nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webových stránek nebo materiálů. V souladu s tím nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo újmu vyplývající z jejich použití.

21. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE

Platné zákony vyžadují, aby některé informace či sdělení, která vám zasíláme, měla písemnou podobu. Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že většina komunikace s námi bude probíhat elektronickou formou. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace prostřednictvím upozornění na těchto webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s užíváním těchto elektronických komunikačních prostředků a akceptujete, že všechny smlouvy, oznámení, informace a další komunikace, které vám posíláme elektronicky, jsou v souladu se zákonnými požadavky na jejich poskytování v písemné formě. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

22. SDĚLENÍ

Sdělení, která nám zasíláte, by měla být zasílána nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře. V souladu s ustanoveními v odstavci 21 výše, a pokud není uvedeno jinak, vám můžeme zasílat oznámení e-mailem, nebo na korespondenční adresu, kterou jste nám poskytli při objednávce.

Má se za to, že sdělení budou přijímána a projednávána, jakmile jsou zveřejněna na našich webových stránkách, 24 hodin poté, co byla zaslána e-mailem nebo tři dny po datu, kdy byl dopis zaslán poštou. Jako důkaz, že bylo sdělení zasláno, postačí v případě dopisu prokázat, že byl správně adresován, že bylo zaplaceno správné poštovné a že byl řádně doručen na poštu nebo do poštovní schránky; v případě e-mailu, že sdělení bylo zasláno na adresu uvedenou příjemcem.

23. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Smlouva je závazná pro obě strany, jakož i pro naše případné nástupce, nabyvatele a dědice. Registrovaný uživatel není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím stranám.

Můžeme přenést, postoupit, uložit, zadat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převést smlouvu nebo jakékoliv z práv nebo povinností z ní vyplývajících kdykoliv během jejího trvání. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, těmito přeneseními, postoupeními, uloženími a jinými přenosy nejsou dotčena práva, která vám jako spotřebiteli vyplývají ze zákona, ani nejsou v žádném případě zrušeny, sníženy nebo omezeny vyslovené i nevyslovené záruky, které vám můžeme poskytnout.

24. NÁMI NEOVLIVNITELNÉ UDÁLOSTI

Neneseme odpovědnost za jakékoliv neplnění nebo zpoždění plnění kterékoliv povinnosti, vyplývající ze smlouvy, pokud nastala z důvodu událostí, které jsou mimo naši racionální kontrolu („vyšší moc“).

Vyšší moc zahrnuje jakýkoli čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši racionální kontrolu, včetně následujících skutečností (mimo jiné):

 • Stávky, pozastavení provozu nebo jiné formy protestu.
 • Občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristické útoky nebo hrozby terorismu, války (vyhlášené či nikoliv) nebo hrozbu války či příprava na ni. iii. Požár, výbuch, bouře, záplavy, zemětřesení, sesuv, epidemie nebo jakákoliv jiná přírodní katastrofa.
 • Nemožnost používání vlaků, lodí, letadel, motorizovaných dopravních prostředků nebo jiných dopravních prostředků, veřejných nebo soukromých.
 • Neschopnost používat veřejné nebo soukromé telekomunikační systémy.
 • Nařízení, vyhlášky, zákony, předpisy nebo omezení jakékoliv vlády nebo orgánů veřejné moci.
 • Stávka, porucha nebo nehoda v námořní a říční dopravě, poštovní přepravě nebo jakémkoli jiném druhu dopravy.

Rozumí se, že naše povinnosti vyplývající ze smluv jsou přerušeny v průběhu období, v němž vyšší moc zůstává v působnosti, a bude nám prodlouženo období pro plnění těchto povinností o dobu, jejíž délka se rovná době, po kterou trvala situace způsobená vyšší mocí. Vynaložíme veškeré přiměřené prostředky k ukončení situace způsobené vyšší mocí nebo k nalezení řešení, které nám umožní splnit naše závazky vyplývající ze smlouvy bez ohledu na situaci způsobenou vyšší mocí.

25. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

Nedostatek požadavků z naší strany k přísnému dodržování z vaší strany některé z povinností převzatých vámi na základě smlouvy nebo podmínek; nebo nedostatek využívání práv nebo činností, které nám na základě smlouvy nebo podmínek přísluší, nedává vznik našemu vzdání se těchto práv nebo činností či jejich omezení, ani vás nezprošťuje jejich plnění.

Upuštění od konkrétního práva nebo činnosti z naší strany nedává vznik upuštění od jiných práv nebo činností odvozených ze Smlouvy nebo z Podmínek.

Zřeknutí se, z naší strany, některé z těchto podmínek, práv nebo akcí vyplývajících ze smlouvy nenabude účinnosti, pokud není výslovně stanoveno, že se jedná o zřeknutí se práv, a nebude vám formálně oznámeno v souladu s ustanoveními v sekci o oznámení výše.

26. ČÁSTEČNÉ ZRUŠENÍ

Pokud bude některá z těchto podmínek nebo jakékoliv ustanovení smlouvy prohlášeno za neplatné usnesením příslušného orgánu, zbývající podmínky zůstávají v platnosti, aniž by byly ovlivněny zmíněným prohlášením o zrušení.

27. CELÁ SMLOUVA

Tyto Podmínky a jakýkoli dokument v nich uváděný představují úplnou smlouvu mezi stranami, pokud jde o její účel, nahrazující všechny předchozí smlouvy, dohody nebo sliby mezi smluvními stranami, ať už ústní nebo písemné.

Strany berou na vědomí, že jsme se dohodli uzavřít smlouvu bez závislosti na jakémkoliv prohlášení nebo slibu jiné strany, a že nevyplývá z žádného prohlášení nebo dokumentu z vyjednávání mezi oběma stranami započatém před vznikem uvedené smlouvy, pokud tak není výslovně uvedeno v těchto podmínkách.

Žádná ze stran neučiní žádná opatření, pokud jde o jakékoliv nepravdivé prohlášení učiněné druhou stranou, ústně nebo písemně, a to před datem smlouvy (pokud nebylo uvedené nepravdivé prohlášení učiněno podvodně). Druhá strana může přijmout opatření jen v případě, že došlo k porušení smlouvy v souladu s ustanoveními těchto podmínek.

28. NAŠE PRÁVO NA ZMĚNU TĚCHTO PODMÍNEK

Máme právo tyto podmínky kdykoliv přezkoumat a upravit. Změny a úpravy nabývají platnosti dnem jejich uveřejnění na webové stránce www.pullandbear.com. Pokud se změnou či úpravou podmínek nesouhlasíte, máte právo na zrušení svého účtu, pokud tak neučiníte, máme za to, že s nimi souhlasíte.

Jste vázáni zásadami a Podmínkami platnými v okamžiku používání těchto stránek nebo při zadávání každé objednávky, kromě případů, kdy zákonem nebo rozhodnutím vládních subjektů musíme zpětně provést změny uvedených zásad, podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů. V takovém případě budou možné změny také ovlivňovat objednávky, které jste předtím zadali.

Náš průvodce nákupem na našem webu tvoří nedílnou součást těchto podmínek a jeho znění je třeba vykládat a uplatňovat v jejich kontextu. Výše zmíněné ustanovení týkající se úprav a změny se vztahuje rovněž na průvodce nákupem.

29. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNOST

Používání našich webových stránek a uzavírání smluv na nákup produktů prostřednictvím uvedených stránek se řídí českými právními předpisy.

Jakýkoliv spor, který vznikne nebo se vztahuje k používání této webové stránky nebo uvedených smluv, podléhá nevýhradní příslušnosti českých soudů.

V případě, že se spotřebitel jako kupující domnívá, že byla porušena jeho práva, může řešit svou stížnosti na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy contact@pullandbear.com za účelem dosažení mimosoudního urovnání. Podle českého zákona o ochraně spotřebitele má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů týkajících se kupní smlouvy s prodávajícím, pokud zákazník není spokojen s vyřízením své žádosti ze strany prodávajícího, nebo pokud prodávající a zákazník nedospěli k vyřešení sporu jiným způsobem. Subjekt odpovědný za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Zákazník zahájí mimosoudní řešení spotřebitelských sporů předložením svého návrhu České obchodní inspekci písemně nebo ústní nahrávkou nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ .

Pokud byl nákup mezi prodávajícím a kupujícím uskutečněn online prostřednictvím webové stránky prodávajícího, prodávající tímto v souladu s nařízením (EU) č. 524/2013 informuje kupujícího, že tento je oprávněn vyřešit s prodávajícím spotřebitelský spor mimosoudní cestou prostřednictvím online platformy pro řešení sporů; internetová adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Obchodní kontrola se provádí pod dohledem příslušného živnostenského úřadu.

Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel,nic v tomto článku nemá vliv na vaše zákonná práva, jak jsou uznána všemi platnými právními předpisy v této oblasti.

30. PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY

Vaše připomínky a návrhy jsou vždy vítány. Prosím, pošlete nám jakékoli připomínky a návrhy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kromě toho jsou spotřebitelům a uživatelům k dispozici oficiální formuláře žádosti. O ty je možno požádat zasláním e-mailu na adresu contact@pullandbear.com

PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a odevzdejte pouze tehdy, pokud žádáte o odstoupení od smlouvy)

Adresa: Pull & Bear Česká republika s.r.o., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Česká republika

a e-mailová adresa contact@pullandbear.com.

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy týkající se následujícího zboží:

Objednáno/přijato dne (*)

Jméno zákazníka

Adresa zákazníka

Podpis zákazníka (pouze pro papírové formuláře)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte