Декларация за поверителност

PDF

Условия за пазаруване

PDF

УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Този документ (заедно с документите, споменати в него) определя условията, които управляват използването на този уебсайт (www.pullandbear.com) и купуването на продукти чрез него (наричани по-нататък "Условия").

Съветваме Ви внимателно да прочетете условията, нашата политика относно бисквитките и нашата декларация за поверителност (наричани по-нататък събирателно „Политики за защита на данните“), преди да използвате този уебсайт. Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, Вие сте информирани, че сте обвързани от тези условия и нашите политики за защита на данните, така че ако не сте съгласни с всички условия и с политиките за защита на данните, не трябва да използвате този уебсайт.

Тези условия могат да бъдат променяни. Ваша отговорност е да ги прочитате периодично, тъй като текущите условия в момента на формализиране на съответния договор (както е дефиниран по-долу) или на използване на този уебсайт, са тези, които ще се прилагат.

Ако имате някакво запитване относно условията или политиките за защита на данните, може да се свържете с нас, като използвате формуляра за връзка.

Договорът (както е дефиниран по-долу) може да се сключи, по Ваше желание, на всеки един от езиците, на които са наличните условията на този уебсайт.

2. НАШИТЕ ДАННИ

Продажбата на стоки чрез този уебсайт се извършва под името PULL AND BEAR от PULL & BEAR BULGARIA EOOD, дружество с ограничена отговорност, регистрирано по бъргарското законодателство, единен идентификационен код (ЕИК), със седалище на адрес: бул. „Цариградско шосе“ 115К, Офис сграда „Б“, ет. 3, офис 1.1., София 1784, със следния имейл адрес: contact@pullandbear.com и телефонен номер: 008001214426.

3. ВАШИТЕ ДАННИ И ВАШИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

Информацията или личните данни, които ни предоставите, ще бъдат обработвани в съответствие с политиките за защита на данните. Когато използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с обработването на информацията и данните и декларирате, че цялата предоставена информация и всички предоставени данни са верни и отговарят на действителността.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

Когато използвате този уебсайт и правите поръчки чрез него, Вие се съгласявате:

i. Да използвате този уебсайт, за да правите само законни валидни запитвания и поръчки.

ii. Да не правите никакви фалшиви или измамни поръчки. Ако е разумно да се предположи, че е била направена поръчка от този тип, ние сме упълномощени да я отменим и да информираме съответните органи.

iii. Да ни предоставите вярно и точно Вашия имейл адрес, пощенски адрес и/или други данни за връзка. Вие също така се съгласявате, че може да използваме тази информация, за да се свържем с Вас, ако е необходимо (вижте нашата декларация за поверителност).

Ако не ни предоставите цялата необходима ни информация, няма да можете да направите поръчка.

Когато правите поръчка на този уебсайт, Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години и имате законно право да сключвате договори.

5. ДОСТЪПНОСТ НА УСЛУГАТА

Продуктите, предлагани на този уебсайт, се предлагат за доставка само в България. Ако желаете да поръчате продукти през този уебсайт от друга страна-членка на ЕС, различна от България, вие можете да го направите; въпреки това, поръчаните продукти може да бъдат доставени единствено до магазин на PULL&BEAR или адрес за доставка в рамките на България.

6. ФОРМАЛИЗИРАНЕ НА ДОГОВОРА

За да направите поръчка, трябва да следвате процедурата за пазаруване онлайн и да кликнете върху „Оторизиране на плащане“. След като направите това, ще получите имейл съобщение, в което се потвърждава, че Вашата поръчка е била получена („Потвърждение на поръчка“). Ще бъдете информирани чрез имейл съобщение, че поръчката се изпраща („Потвърждение за доставка“).

7. НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ

Всички поръчки за продукти зависят от съответната наличност. За тази цел, ако има затруднения по отношение на снабдяването с продукти или продуктите са били изчерпани, ние си запазваме правото да Ви предоставим информация за заместващи продукти със същото или по-високо качество и стойност, които Вие може да поръчате. Ако не желаете да поръчате заместващи продукти, ние ще Ви възстановим всяка сума, която може да сте платили.

8. ОТКАЗ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Запазваме си правото да премахнем всеки един продукт от този уебсайт по всяко едно време и да премахнем или да променим всеки един материал или всяко едно съдържание от същия уебсайт. Въпреки че винаги полагаме всички усилия да обработим всички поръчки, възможно е да настъпят изключителни обстоятелства, които да ни принудят да откажем обработката на определена поръчка, след като сме изпратили потвърждение на поръчката, и си запазваме правото да правим това по всяко време.

Ние не носим отговорност пред Вас или пред която и да е трета страна за премахването на който и да е продукт от този уебсайт, нито за премахването или променянето на който и да е материал или на което и да е съдържание от уебсайта, както и за необработването на поръчка, след като сме изпратили потвърждение на поръчката.

9. ДОСТАВКА

Въпреки клауза 7 по-горе относно наличността на продукти и като се изключат извънредни обстоятелства, ние ще положим усилия да изпратим поръчката, включваща продукта(ите), посочен(и) в всяко потвърждение на поръчка, преди датата на съответното потвърждение за доставка или, ако не е посочена дата за доставка, в посочения очакван времеви интервал за доставка при избиране на начина на доставка и във всеки случай в рамките на период от максимум 30 дни от датата на потвърждение на поръчката.

Независимо от това, може да има забавяне поради причини като възникване на непредвидени обстоятелства или зоната на доставка.

Ако поради някаква причина не сме в състояние да спазим датата за доставка, ние ще Ви информираме за тази ситуация и ще Ви предоставим възможността да продължите с покупката, като установим нова дата за доставка, или да отмените поръчката с пълно възстановяване на платената сума. Имайте предвид във всеки случай, че не извършваме доставка по домовете в събота, неделя или по време на официални празници. За целите на тези условия, ще се счита, че „доставката“ е извършена или поръчката е „доставена“ веднага след като Вие или трета страна, която сте посочили, като се изключи куриерът, влезе във физическо владение на стоките, което се доказва чрез подписване на документа за получаване на поръчката на уговорения адрес за доставка.

10. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА

Ако не е възможно да доставим Вашата поръчка, ще се опитаме да намерим сигурно място, където да я оставим. Ако не можем да намерим сигурно място, Вашата поръчка ще бъде върната в нашия склад. Ние също така ще оставим бележка, в която ще обясним къде се намира Вашата поръчка и какво да направите, за да бъде извършена повторна доставка.

Ако няма да присъствате на мястото на доставката в уговореното време, бихме искали да се свържете с нас, за да организираме доставка в друг ден.

Ако 30 дни след датата, на която Вашата поръчка е налична за доставка, поръчката не може да бъде доставена поради причини, които не са свързани с нас, ние ще считаме, че желаете да отмените договора и той ще бъде прекратен. В резултат на прекратяването на споразумението ние ще Ви върнем всички плащания, получени от Вас, включително таксата за доставка (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от Вашия избор за начин на доставка, който се различава от предлагания от нас най-евтин начин за обикновена доставка) без необосновано забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни от датата, на която счетем, че това споразумение се прекратява.

Моля, имайте предвид, че транспортът, произтичащ от прекратяването на договора, може да представлява допълнителен разход, който ние имаме правото да прехвърлим на Вас.

11. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ

Рисковете, свързани с продуктите, ще бъдат Ваша отговорност от момента на доставка, както е дефинирано в клауза 9 по-горе.

Вие поемате собствеността на продуктите, когато получим пълната сума на дължимото плащане за същите, включително таксите за доставка или в момента на доставката (както е дефинирано в клауза 9 по-горе), ако тя бъде извършена в по-късно време.

12. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Цената на продуктите ще бъде посочена по всяко време на нашия уебсайт, освен в случаите на очевидна грешка. Въпреки че полагаме всички усилия да се погрижим за това на нашия уебсайт да бъдат посочени правилните цени, възможно е да възникне грешка. Ако открием грешка в цената на някой от поръчаните от Вас продукти, ще Ви информираме възможно най-скоро и ще Ви предоставим възможността да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я отмените. Ако не успеем да се свържем с Вас, поръчката ще се счита за отменена и всички платени суми ще Ви бъдат изцяло възстановени.

Ние не сме задължени да Ви предоставим какъвто и да е продукт на по-ниската неправилна цена (дори когато сме изпратили потвърждението на поръчката), ако грешката в цената е очевидна и безспорна и е разумно да се предположи, че сте разпознали, че това е неправилна цена.

Цените на уебсайта включват ДДС, но не включват таксите за доставка, които се добавят към общата цена, както е посочено в нашето ръководство за пазаруване - такси за доставка.

Цените могат да бъдат променени по всяко време. Промените, обаче, освен както е посочено по-горе, няма да засегнат поръчки, за които сме изпратили потвърждение на поръчката.

След като изберете продуктите, които желаете да закупите, те ще бъдат добавени във Вашата кошница и следващата стъпка ще бъде обработване на поръчката и извършване на плащане. За тази цел трябва да следвате стъпките от процеса за извършване на покупка, като попълвате или потвърждавате информацията, която се изисква при всяка стъпка. Освен това през целия процес на извършване на покупката, преди плащането, можете да променяте данните на Вашата поръчка. Предоставено е подробно описание на процеса за извършване на покупка в ръководството за пазаруване. Също така, ако сте регистриран потребител, в раздела „Моят профил“ е наличен списък с всички направени от Вас поръчки.

Като начини на плащане можете да използвате следните карти: Visa, Mastercard, American Express и Visa Electron.

За да се сведе до минимум рискът от непозволен достъп, данните за Вашите кредитни карти ще бъдат шифровани. След като получим Вашата поръчка, ние ще направим предварителна оторизация за плащане по Вашата карта, за се уверим, че има достатъчна сума за извършване на трансакцията. Плащането по Вашата карта ще бъде направено в момента, в който Вашата поръчка напусне нашия склад.

Когато кликнете върху „Оторизиране на плащане“, Вие потвърждавате, че кредитната карта е Ваша.

Кредитните карти подлежат на удостоверяване и оторизиране от институцията, която ги издава, но ако институцията не оторизира плащането, ние не носим отговорност за забавянето или неизпълнението на доставката и не можем да формализираме никакъв договор с Вас.

Ние извършваме дейността си, като използваме местната валута и не начисляваме никакви допълнителни такси. В случай че сумите, които се дебитират/възстановяват по Вашата кредитна карта, са различни от стойността, показана при проверка/потвърждаване на сума, за възстановяване, ние Ви съветваме да се свържете с банката издател на картата, за да получите допълнителна информация за таксите на банката при такива транзакции.

Вие изрично ни упълномощавате да издадем фактурата за плащането в електронна форма. Независимо от това, може свободно да посочите по всяко време желанието си да получите фактурата на хартиен носител, като в тоя случай ние ще я издадем и ще Ви я изпратим в поискания формат.

13. ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Съгласно действащите правила и разпоредби, всички покупки, извършени чрез уебсайта, подлежат на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС), освен тези, които ще бъдат доставени директно на клиенти на Канарските острови, Сеута и Мелиля.

В тази връзка и съгласно глава I от дял V на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, счита се, че мястото на изпращане на стоките е на територията на държавата членка, където е адресът за доставка, а приложимият ДДС се начислява по преобладаващата ставка във всяка държава-членка, където се доставят продуктите според направената поръчка.

Съгласно приложимите правила и разпоредби във всяка юрисдикция правилото за „обратно начисляване“ (член 194 на Директива 2006/112) може да се прилага към стоки, доставени в определени държави членки на Европейския съюз, ако клиентът се изисква да бъде задължено лице за целите на ДДС. Ако случаят е такъв, ние не начисляваме ДДС при наличие на потвърждение от получателя, че ДДС върху доставените стоки ще бъде осчетоводен от клиента по процедурата за обратно начисляване.

Относно поръчки, доставяни на Канарските острови, Сеута и Мелиля, те ще бъдат освободени от ДДС, както е предвидено по член 146 на Директивата, спомената по-горе, при условие че се приложат съответните данъци и митнически налози по приложимите правила и разпоредби.

14. ПОЛИТИКА ЗА ЗАМЯНА/ВРЪЩАНЕ

14.1 ЗАКОННО ПРАВО НА ОТКАЗ

Като потребител Вие имате правото да се откажете от договора в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Срокът за отказ изтича 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във физическо владение на стоките или в случай на няколко стоки в една поръчка, доставяни отделно, 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във физическо владение на последния продукт.

За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите PULL AND BEAR на адреса, посочен в точка 2 от настоящите Общи условия, като се обадите на телефонен номер: 008001214426 (безплатно обаждане, с изключение на обичайните такси на Вашия местен оператор), като изпратите имейл съобщение на contact@pullandbear.com или като ни пишете чрез нашия формуляр за връзка за Вашето решение за отказ от този договор чрез недвусмислено заявление (например: писмо изпратено по пощата или чрез имейл). Може да използвате модела на формуляра за отказ, даден в Приложението, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ е достатъчно да изпратите Вашето съобщение, с което упражнявате правото си на отказ, преди изтичането на срока за отказ.

Последствия от отказа

Ако се откажете от този договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка до първоначалното място за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ние ще извършим възстановяване на плащанията по начина на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция. Във всеки случай няма да Ви бъдат начислени никакви такси за възстановяването на плащанията. Независимо от гореспоменатото, ние може да задържим възстановяването на плащанията, докато не получим стоките обратно или докато не ни предоставите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ще изпратите стоките обратно в който и да е магазин на PULL AND BEAR в България или по куриер, без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Крайният срок се счита за спазен, ако изпратите стоките обратно, преди да е изтекъл периодът от 14 дни.

Освен ако не предадете стоките в който и да е магазин на PULL AND BEAR в България или не ги върнете чрез нашия куриер, Вие трябва да поемете преките разходи по връщането на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на използването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристиките и функциониране.

14.2 ДОГОВОРНО ПРАВО НА ОТКАЗ

В допълнение на законно признатото право на потребителя за отказ за, споменато в клауза 14.1 по-горе, ние Ви предоставяме срок от 30 дни от датата на доставка на продуктите, за да върнете продуктите (освен тези, споменати в клауза 14.3 по-долу, за които правото на отказ се изключва). В случай че върнете стоките в рамките на договорния срок за правото на отказ, но след като законовият период е изтекъл, ще Ви бъде възстановена само сумата, платена за въпросните продукти, което означава, че таксите за доставка няма да бъдат възстановени. Вие отговаряте за преките разходи за връщането на продукта, когато връщането не се извършва в магазин на PULL AND BEAR в България.

Можете да упражните правото си на отказ в съответствие с предвиденото в клауза 14.1 по-горе, но ако ни информирате за своето намерение за отказ от договора след законовия срок за отказ, трябва във всеки случай да ни предадете стоките в рамките на 30 дни, считано от датата на доставка.

14.3 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правото на отказ не е приложимо, когато договорът е за доставка на някой от следните продукти:

i. Персонализирани продукти

ii. Музикални CD/DVD дискове с нарушена оригинална опаковка.

iii. Запечатани стоки, които не са подходящи за връщане по хигиенни съображения, когато са били разпечатани след доставката.

Вашето право на отказ от договора е приложимо единствено за продуктите, върнати в същото състояние, в което сте ги получили. Не се възстановяват суми, ако продуктът е бил използван повече, отколкото да бъде отворен, за продукти, които не са в състоянието, в което са били доставени или за повредени продукти, така че полагайте грижи за продукта(ите), докато е(са) във Ваше владение. Моля, връщайте продуктите, като използвате или включвате цялата им оригинална опакова, всички инструкции и други документи, придружаващи продуктите, ако има такива. Във всеки случай, трябва да изпратите продукта, който се връща заедно с касовата бележка, получена при доставката на продукта. Кратко описание за упражняване правото на отказ ще получите при получаването на поръчката.

При отказ съответните продукти следва да бъдат върнати както следва:

(i) Връщания в който и да е магазин на PULL AND BEAR:

Може да върнете всеки продукт във всеки магазин на PULL AND BEAR в България, където има същия раздел, към който принадлежат стоките, които желаете да върнете. В такъв случай трябва да отидете в такъв магазин и да представите продукта, заедно с касовата бележка, получена при доставката на продукта.

(ii) Връщания чрез куриер

Когато връщането на продукт(и) се извършва чрез куриер и е уредено от нас, трябва да се свържете с нас чрез нашия уеб формуляр или по телефона на 008001214426, за да се организира вземане на продукта от Вашия дом. Трябва да върнете продукта в опаковката, в която е получен, като следвате указанията в раздела „ВРЪЩАНИЯ“ на този уебсайт.

Нито една от двете опции не изисква допълнително заплащане от Ваша страна.

Съветваме Ви да върнете продукта възможно най-скоро, заедно с касовата бележка, като изберете една от опциите по-горе.

След като прегледаме продукта, ние ще Ви информираме дали имате право на възстановяване на платените суми. Разходите за доставка се възстановяват, когато правото на отказ се упражни в рамките на законовия срок и всички стоки за връщане бъдат върнати. Възстановяването на сумата се извършва възможно най-скоро и във всички случаи в рамките на 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ. Независимо от гореспоменатото, ние може да задържим възстановяването на плащанията, докато не получим стоките обратно или докато не ни предоставите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Възстановяването на сумата винаги се извършва по начина на плащане, използван за плащане на Вашата покупка.

Вие поемате разходите и риска по връщането на продуктите до нас, както е посочено по-горе.

Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за връзка или като обадите на 008001214426.

14.4 ВРЪЩАНЕ НА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ

Ако считате, че в момента на доставката продуктът не е във състоянието, посочено в договора, трябва да се свържете незабавно с нас чрез нашия формуляр за връзка, като ни предоставите данните за продукта и претърпените повреди или като ни се обадите на 008001214426 (безплатно обаждане, с изключение на обичайните такси на Вашия местен оператор), като ние ще Ви дадем указания какво трябва да направите.

Трябва да върнете продукта, като изберете една от двете опции по-горе, тоест, в който и да е магазин на PULL AND BEAR в България или чрез куриер, който ще изпратим на Вашия домашен адрес.

Ще прегледаме внимателно върнатия продукт и ще Ви уведомим чрез имейл в разумен период от време дали може да получите възстановяване на сумата за продукта или дали той може да бъде заменен (в зависимост от случая). Възстановяването на сумата или замяната на продукта ще се извърши възможно най-скоро и във всички случаи в рамките на 14 дни от датата, на която Ви изпратим имейл, потвърждаващ възстановяването на сумата или замяната на продукта. Сумите, платени за продуктите за връщане поради повреда или дефект, след като бъдат проверени и потвърдени като такива, се възстановяват изцяло, включително разходите за доставка при изпращане на продукта и разходите Ви за връщане. Възстановяването на сумата се извършва по начина на плащане, използван за плащане на Вашата покупка.

Във всички случаи, всички права, признати в действащото законодателство, ще бъдат защитени.

14.5. ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ ЗА ПОРЪЧКИ ОТ ЧУЖБИНА

Ако сте поръчали продукти през този уебсайт от друга страна-членка на ЕС, различна от България, клаузите 14.1, 14.2 и 14.3 по-горе се прилагат с ограниченията, че събирането от куриер, назначен от нас, може да се извършва единствено от първоначалния адрес за доставка в рамките на България. Също така бихме искали да ви уведомим, че при никакви обстоятелства (с изключение на клауза 14.4, за която тази клауза 14.5 не се прилага) не сме длъжни да плащаме разходи за превоз до дестинации, различни от първоначалния адрес за доставка, или разходите за връщане от дестинации извън България.

16. ОТГОВОРНОСТ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Освен ако изрично не е посочено друго в тези условия, нашата отговорност относно който и да е продукт, закупен от нашия уебсайт, е строго ограничена до цената за закупуване на същия продукт.

Независимо от горното, нашата отговорност не се отменя или ограничава в следните случаи:

i. В случай на смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност;

ii. В случай на измама или измамно подвеждане;

iii. Във всеки случай на незаконно или неправомерно изключване, ограничаване или опит за изключване или ограничава на нашата отговорност.

Независимо от предходния параграф, в степента позволена от закона, освен ако в тези условия не се посочва друго, ние не поемаме никаква отговорност за следните загуби, независимо от техния произход:

i. пропуснати ползи или продажби;

ii. загуба на бизнес;

iii. загуба на печалби или договори;

iv. загуба на прогнозни спестявания;

v. загуба на данни;

vi. загуба на време за управление или работно време.

Поради откритото естество на този уебсайт и възможността от грешки при съхранение и предаване на цифрова информация, ние не гарантираме точността и сигурността на информацията, предавана или получавана чрез този уебсайт, освен ако изрично не е посочено друго.

Всички описания на продукти, информация и материали, показани на този уебсайт, се предоставят „така, както са“, без никакви изрични или подразбиращи се гаранции за същите, освен тези, установени по закон. Ние сме длъжни да доставим стоки, съответстващи на договора, като носим отговорност пред Вас за всяко несъответствие в момента на доставката. Счита се, че стоките са в съответствие с договора, ако те: (i) съответстват на описанието, дадено от нас, притежават качествата, които сме посочили на този уебсайт, (ii) пригодни са за целите, за които този вид стоки обикновено се използват и (iii) показват качество и ефективност, обичайни и очаквани за стоки от същия вид.

Доколкото законът позволява, ние изключваме всички гаранции, с изключение на тези, които не могат да бъдат изключени законно в полза на потребителите.

Продуктите, които продаваме, особено занаятчийските изделия, често имат характеристиките на естествените материали, които са използвани при производството им. Тези характеристики, като различия в структурата, текстурата, възлите и цвета, не следва да се считат за дефекти или повреди. Напротив, трябва да разчитате на присъствието на такива характеристики и да ги цените. Ние избираме само продукти от най-високо качество, но естествените характеристики са неизбежни и трябва да бъдат приемани като част от индивидуалния облик на продукта.

Предвиденото в тази клауза няма да засегне Вашите права като потребител или Вашето право на отказ от договора.

17. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие признавате и се съгласявате, че всички авторски права, регистрирани търговски марки и други права на интелектуална собственост върху материалите или съдържанието, предоставени като част от уебсайта, принадлежат на нас по всяко едно време или на тези, които са ни предоставили лиценз за използването им. Можете да използвате споменатия материал само в степента, изрично позволена от нас или лицензодателите. Това не Ви пречи да използвате този уебсайт в степента, необходима за копиране на информацията за Вашата поръчка или данните за връзка.

18. ВИРУСИ, ПИРАТСТВО И ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ АТАКИ

Не трябва да се използва неправомерно този уебсайт чрез преднамерено въвеждане на вирус, троянски кон, червей, логически бомби или някакъв друг софтуер или технологично увреждащ или вреден материал. Не трябва да се правят опити за непозволен достъп до този уебсайт, сървъра, на който се помещава сайта или който и да било сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. Вие се съгласявате да не атакувате този уебсайт чрез някаква атака за отказ от услуга или атака за разпределен отказ от услуга.

Неспазването на тази клауза ще се счита за нарушение, както е дефинирано по приложимите разпоредби. Ние ще докладваме всяко неспазване на тази разпоредба на съответните органи и ще им съдействаме за установяване самоличността на атакуващия. Също така, в случай на неспазване на тази клауза, позволението за използване на този уебсайт ще бъде отменено незабавно.

Ние не носим отговорност за повреди или щети, произтичащи от атака за отказ от услуга, вирус или друг софтуер или технологично увреждащ или вреден материал, който може да засегне Вашия компютър, ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт, изтеглянето на съдържание от същия или от тези, към които този сайт Ви пренасочва.

19. ПРЕПРАТКИ ОТ НАШИЯ УЕБСАЙТ

Ако нашият уебсайт съдържа линкове към други уебсайтове и материали на трети страни, тези линкове се предоставят само с цел информация и ние нямаме никакъв контрол върху съдържанието на тези уебсайтове или материали. Ето защо, ние не носим никаква отговорност за повреди или щети, произтичащи от тяхното използване.

20. ПИСМЕНА КОМУНИКАЦИЯ

Приложимите разпоредби изискват част от информацията или уведомленията, които Ви изпращаме да бъдат в писмена форма. Като използвате този уебсайт, Вие се съгласявате, че по-голямата част от комуникацията с нас ще бъде в електронна форма. Ние ще се свързваме с Вас по имейл или ще Ви предоставяме информация като публикуваме уведомителни съобщения на този уебсайт. За целите на договора, Вие се съгласявате да използвате тези електронни средства за комуникация и приемате, че всички договори, уведомления, информация и друга комуникация, които Ви изпращаме по електронен път, са в съответствие с законовите изисквания за предоставяне в писмена форма. Това условие не засяга Вашите права така, както се признати от закона.

21. УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомленията, които ни изпращате, трябва да се изпращат за предпочитане чрез нашия формуляр за връзка. Съгласно предвиденото в клауза 20 по-горе и освен ако не е посочено друго, ние може да Ви изпращаме уведомления по имейл, или на пощенския адрес, които сте предоставили при подаване на поръчката.

Счита се, че уведомленията са получени и правилно изпълнени, веднага след публикуването им на нашия уебсайт, 24 часа след изпращането им по имейл или три дни след датата на пощенското клеймо върху писмото. Като доказателство, че уведомлението е било изпратено, е достатъчно да се докаже, когато става дума за писмо, че то е правилно адресирано, че правилно е платена цената на пощенската услуга и че то е надлежно предадено в пощенската служба или в пощенска кутия, а когато става дума за имейл, че уведомлението е изпратено на имейл адреса, посочен от получателя.

22. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Договорът е обвързващ както за Вас и нас, така и за съответните правоприемници, лица, на които се прехвърлят права или задължения и наследници.

Не се позволява да предавате, отстъпвате, възлагате или прехвърляте по някакъв друг начин договор или каквито и да са права или задължения, произтичащи от същия, без предварително писмено съгласие от наша страна.

Ние може да предаваме, отстъпваме, възлагаме или да прехвърляме по друг начин договор или каквито и да са права или задължения, произтичащи от същия, по всяко време през периода на договора. За да се избегне всяко съмнение, тези предавания, отстъпвания, възлагания или други прехвърляния няма да засегнат признатите от закона права, които, ако е приложимо, имате като потребител или да отменят, намалят или ограничат по какъвто и да е начин изричните и подразбиращите се гаранции, които може да сме Ви дали.

23. СЪБИТИЯ ИЗВЪН НАШИЯ КОНТРОЛ

Ние не носим отговорност за неизпълнението или забавеното изпълнение на което и да е от задълженията, които поемаме по договор, когато това е причинено от събития, които са извън нашия разумен контрол („Форсмажорни обстоятелства“).

Форсмажорните обстоятелства включват всяко действие, събитие, неизпълнение, пропуск или инцидент, които са извън нашия контрол, включително, наред с другото, следното:

i. Стачка, локаут или други форми на протест.

ii. Граждански вълнения, бунтове, нашествия, терористични атаки или терористични заплахи (декларирани или не), заплаха или подготовка за война.

iii. Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, пропадане, епидемия или някакво друго стихийно бедствие.

iv. Неспособност за използване на влакове, кораби, самолети, моторизиран транспорт или други транспортни средства, обществени или частни.

v. Неспособност за използване на обществени или частни телекомуникационни системи.

vi. Актове, постановления, закони, разпоредби или ограничения от страна на някакъв държавен или обществен орган.

vii. Стачка, авария или инцидент в морския или речен транспорт, пощенските превози или някакъв друг вид транспорт.

Следва да се разбира, че задълженията ни, произтичащи от договорите, временно се преустановяват, докато форсмажорните обстоятелства са в сила, а периодът за изпълнение на тези задължения ще бъде удължен с период от време, равен на времетраенето на форсмажорните обстоятелства. Ние ще предоставим всички необходими ресурси, за да прекратим форсмажорните обстоятелства или да намерим решение, позволяващо ни да изпълним задължения си по договора, независимо от форсмажорните обстоятелства.

24. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Липсата на изискване от наша страна за стриктно спазване от Ваша страна на всички задължения, поети от Вас по силата на договора или на тези условия, както и неупражняването от наша страна на правата или действията, полагащи ни се по силата на този договор или на условията, не представляват отказ или ограничаване на споменатите права или действия и не Ви освобождават от изпълнение на тези задължения.

Отказът от наша страна от определено право или действие не представлява отказ от други права или действия, произтичащи от договора или условията.

Отказът от наша страна от някое от тези условия или от правата или действията, произтичащи от договора, не влиза в сила, освен ако изрично не е посочено, че това представлява отказ от права и не бъде формализирано и съобщено на Вас в съответствие с предвиденото в раздела за уведомления по-горе.

25. ЧАСТИЧНА ОТМЯНА

Ако някое от тези условия или някоя клауза от договора бъде обявена за нищожна с решение на съответен орган, останалите условия и клаузи остават в сила, без да се засягат от обявеното анулиране.

26. ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Тези условия и всички документи, споменати в същите, съставляват цялото споразумение между Вас и нас, по отношение на целите на същите, като заменят всички предишни договори, споразумения или обещания между Вас и нас, направени в устна или писмена форма.

Двете страни признават, че са се споразумели да сключат договора, без да зависят от каквито и да са декларации или обещания, направени от другата страна или подразбрани от някакво изявление или документ при проведените от двете страни преговори преди споменатия договор, с изключение на изрично споменатите в тези условия.

Страните по договора няма да предприемат никакви действие спрямо което и да е невярно твърдение, направено от другата страна, устно или писмено, преди датата на договора (освен ако споменатото невярно твърдение е било направено с цел измама) и единственото действие, което може да бъде предприето от другата страна, ще бъде поради нарушаване на договора съгласно клаузите на тези условия.

27. НАШЕТО ПРАВО ДА ПРОМЕНЯМЕ НАСТОАЩИТЕ УСЛОВИЯ

Имаме право да преразглеждаме тези условия и да ги променяме по всяко време.

Вие подлежите на политиките и условията, действащи към момента, в който използвате този уебсайт или правите поръчка, освен ако по закон или решение на държавни органи, не трябва да направим промени със задна дата в споменатите политики, условия или декларация за поверителност, като в този случай възможните промени ще засегнат и направените от Вас преди това поръчки.

28. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Използването на нашия уебсайт и договорите за покупка на продукти чрез споменатия уебсайт се уреждат от българското законодателство.

Всички спорове, произтичащи или свързани с използването на уебсайта или споменатите договори, подлежат на неизключителната юрисдикция на българските съдилища.

Ако сключвате договора като потребител, нищо в тази клауза не засяга правата, които имате, както са признати във всяко приложимо законодателство.

29. ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако Вие като купувач смятате, че правата Ви са нарушени, можете да отправите Вашите оплаквания към нас чрез имейл адреса contact@pullandbear.com, за да опитаме да постигнем извънсъдебно споразумение.

В този смисъл, ако договорът за покупка между Вас и нас е сключен онлайн чрез нашия уебсайт, ние, съгласно Регламент на ЕС № 524/2013 с настоящото Ви информираме, че имате право да потърсите уреждане на потребителски спор с нас чрез извънсъдебно споразумение посредством платформата за разрешаване на спорове онлайн, която е достъпна на интернет адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

30. КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вашите коментари и предложения са винаги добре дошли. Моля, изпращайте коментарите и предложенията си чрез нашия формуляр за връзка.

Освен това се предлагат официални формуляри за рекламации на потребителите. Те могат да бъдат заявени чрез обаждане на 008001214426 (безплатно обаждане, с изключение на обичайните такси на Вашия местен оператор) или чрез нашия формуляр за връзка.

Формуляр за отказ

(попълнете и изпратете този формуляр само в случай, че желаете да се откажете от договора)

На вниманието на: PULL & BEAR BULGARIA EOOD, на адрес: бул. „Цариградско шосе“ 115К, Офис сграда „Б“, ет. 3, офис 1.1, София 1784.

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от моя договор за продажба за следните стоки:

Поръчани/получени на (*)

Име на потребителя:

Адрес на потребителя:

Подпис на потребителя (само ако формулярът се изпраща на хартия)

Дата

(*) Изтрийте ненужното